PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Pháp Ngữ Của Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Pháp Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ


Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Thầy Nhuận Minh Đọc

 --- o-0-o ---

Văn Sao Tứ Biên

 --- o-0-o ---

Văn Sao Tam Biên

 --- o-0-o ---

Văn Sao Tục Biên

 --- o-0-o ---

Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên

 --- o-0-o ---

Văn Sao Tinh Hoa Lục

 --- o-0-o ---

Văn Sao Pháp NgữTRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Năm 2021:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com