PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ. Thích Giác Nhàn Làm Lễ Phóng Sanh Và Chia sẻ Khuyên Người Cứu Trợ Miền Trung ( Phần 3 )       HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 05/07/2020
 

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (MP3)


ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 1 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 2 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 4 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 5 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 6 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 7 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 8 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 9 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 10 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 11 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 12 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 13 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 14 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 15 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 16 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 17 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 18 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 19


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com