PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO PHÁP NGỮ (MP3)


BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 1 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 2 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 3 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 4 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 5 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 6 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 7 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 8 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 1 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 2 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 3 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 4 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 5 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 6 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 7 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 8 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 9 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 10


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com