PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đại Đức Thích Giác Nhàn Giảng Tại Chuyên Tu Tập 1 ngày 21/03/2020       HÌNH ẢNH LỄ VÍA QUAN ÂM 19/02/CANH TÝ 2020
 

A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 1


Bài cùng chuyên mục: HT. Tịnh Không

 • Khai Thị Đầu Xuân Canh Tý 2020 - HT Tinh Không
 • Khai Thị Bệnh Ôn Dịch 2020 - Ấn Tổ - HT Tịnh Không - HT Tuyên Hóa
 • Niệm Phật Thành Phật Mới Là Chuyện Lớn
 • Có nắm chắc được vãng sanh hay không Bạn có chịu đem duyên của thế giới này buông xuống không 70
 • Trong những chuyện sai lầm, thì không cầu vãng sanh là sai lầm lớn nhất 82
 • Người khác tu hành mà không có thành tựu, chính vì do không chuyên 95
 • Một câu “A Di Đà Phật” liền niệm đến cùng, tuyệt đối không bao giờ thay đổi đề mục 73
 • TRANH Khai Thi: THỦ THỜI GIAN ĐỂ NIỆM PHÂT, NIỆM PHẬT MỚI LÀ CHUYỆN LỚN, 83
 • Có thể vãng sanh hay không, quyết định ở chỗ tín, nguyện có hay không 73
 • A La Hán nhớ cái khổ trong địa ngục A La Hán toàn thân toát mồ hôi lẫn cả máu 172
 • Tôi Có 1 Giây Thì Tôi Niệm 1 Câu A Di Đà Phật
 • TỔ SƯ ĐỜI THỨ 14 HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN Tịnh Độ Khoa Chú tập 100
 • 170 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 170 Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện
 • 172 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 172 Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện
 • 166 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 166 - Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện
 • 169 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 169 Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện
 • Công Phu Thành Phiến Tự Tại Vãng Sanh
 • A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 4
 • A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 3
 • A Di Đà Phật Tại Nhân Gian Tập 2


 • Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
  Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
  Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

  Email: nhatminhqatt@gmail.com