PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

CÁC LOẠI SÁCH TỎ ẤN QUANG PHỔ BIẾN


 CÁC LOẠI SÁCH TỔ ÁN QUANG PHỔ BIẾN

( Quý Phật Tử ấn vào tựa đề sách để xem hoặc tải về  )

01 - THỌ KHANG BẢO GIÁM

02 - THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

03 -  AN SĨ TOÀN THƯ 

+ PHẦN 1 (ÂM CHẤT VĂN)

+ PHẦN 2 ( VẠN THIỆN TIÊN TƯ, DỤC HẢI HỒI CUỒNG, TÂY QUY TRỰC CHỈ)


04 - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG

05 - TÂN BIÊN QUÁN ÂM LINH CẢM LỤC
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com