PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Tịnh Nghiệp Tam Phước ngày 17/03/2019   Cộng Tu Chủ Nhật Ngày 17/03/2019
 

10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT LỚN TIẾNG, UC CHAU 23 11 2012, ĐĐ Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng 10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT LỚN TIẾNG, UC CHAU 23 11 2012.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com