PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 
select * from posts where (category_all like '3,%' or category_all like '%,3,%' or category_all like '%,3' or category_all='3') and isonline='1' and title<>'' and notes<>'vip' and tutuctiu='' order by spbc desc,stt desc,daterefresh desc
Liên tông tổChùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com