PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ. Thích Giác Nhàn Giảng Nghiệp Lực, Pháp Lực, Phật Lực Không Thể Nghĩ Bàn-Thành Phố Quy Nhơn. P-3       ĐĐ. Thích Giác Nhàn Giảng Nghiệp Lực, Pháp Lực, Phật Lực Không Thể Nghĩ Bàn-Thành Phố Quy Nhơn. P-4
\ Lịch giảng \ Trang 2
 

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN (MP3)

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN TẬP 1 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN TẬP 2 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN TẬP 3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN TẬP 4 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN TẬP 5 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN..

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN (MP3)

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 1 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 2 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 4 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 5 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN TẬP 6 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO..

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO PHÁP NGỮ (MP3)

BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 1 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 2 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 3 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 4 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 5 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 6 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 7 BẢO THÂN TIẾT DỤC TẬP 8 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 1 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 2 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP 3 GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TẬP..

MP3 VĂN SAO ẤN QUANG ĐẠI SƯ & AN SĨ TOÀN THƯ

1 - MP3 ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU 2 - VĂN SAO TINH HOA LỤC 3 - VĂN SAO PHÁP NGỮ 4 - VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN 5 - VĂN SAO TAM BIÊN 6 - VĂN SAO TỤC BIÊN 67 - AN SĨ TOÀN THƯ

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC (MP3)

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC TẬP 1 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC TẬP 2 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC TẬP 3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC TẬP 4 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC TẬP 5 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC TẬP..

DU TỊNH Ý CÔNG GẶP TÁO THẦN

VIDEO:        TẬP 1               TẬP 2               TẬP 3              TẬP 4                      TẬP 5               TẬP 6               TẬP 7           ..

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 08/03/2020

 - Ban điều hành Tịnh Thất Quan Âm xin thông báo đến các vị liên hữu đồng tu trên mọi miền đất nước, vâng theo lời chỉ dạy của Đại Đức Thích Giác Nhàn, Tịnh Thất Quan Âm sẽ có chương trình CỘNG TU CHỦ NHẬT (ngày 08/03/2020)

CHƯƠNG TRÌNH GIỖ SƯ CÔ LIÊN PHƯƠNG NGÀY 22/07/2020

 - Ban điều hành Tịnh Thất Quan Âm xin thông báo đến các vị liên hữu đồng tu trên mọi miền đất nước, vâng theo lời chỉ dạy của Đại Đức Thích Giác Nhàn, ngày 22/07/2020 (02/06/Canh Tý) tại  Tịnh Thất Quan Âm sẽ tổ chức Giỗ Sư Cô Liên Phương. - Chương trình có phát trực tiếp trên trang web: CHƯƠNG TRÌNH GIỖ..

CHƯƠNG TRÌNH CHÚC TẾT VÀ CỘNG TU ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020

1. CHƯƠNG TRÌNH CHÚC TẾT ĐẦU NĂM CANH TÝ NGÀY 01/01/CANH TÝ (Ngày 25/01/2020) 2

CHƯƠNG TRÌNH CHÚC TẾT VÀ PHÁT LỘC ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020

 - Ban điều hành Tịnh Thất Quan Âm xin thông báo đến các vị liên hữu đồng tu trên mọi miền đất nước, vâng theo lời chỉ dạy của Đại Đức Thích Giác Nhàn, Tịnh Thất Quan Âm sẽ có chương trình CỘNG TU CHÚC TẾT VÀ PHÁT LỘC ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020. - Chương trình có phát trực tiếp..
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com