PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
\ Liên hệ
 

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
QUAN ÂM TỊNH THẤT

Trụ trì: Đại Đức. Thích Giác Nhàn.
Địa chỉ: tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng,
tỉnh Lâm Đồng
SĐT: (+84) 0909.74.74.74 -  079.234.4948
Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com

 
Quý vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, Kinh sách, đĩa và phóng sanh? Xin mời   click vào đây.


Quý vị muốn thỉnh Kinh sách, đĩa? Xin mời  click vào đây

Bản đồ đường đi:


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com