PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
\ lien-he
 

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
CHÙA QUAN THẾ ÂM TỔ 15 

Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Nhàn.
Địa chỉ: Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng,
Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
Phone: (+84) 0909.747.474 -  0933.447.312
Email: voluongtho0909747474@gmail.com

 
Quý vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, Kinh sách, đĩa và phóng sanh? Xin mời   click vào đây.


Quý vị muốn thỉnh Kinh sách, đĩa? Xin mời  click vào đây

Bản đồ đường đi:


Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com