PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
\ Giới thiệu Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà
 

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà

CHÙA QUAN THẾ ÂM TỔ 13  

Tổ 15 thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Nhàn

Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com