PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG NGÀY 17/11/2019       HÌNH ẢNH LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NGÀY 13/11/KỶ HỢI
 
Trực Tuyến Trợ Niệm 24 24 tại tịnh thất quan âm

THÔNG BÁO - LỊCH GIẢNG
2 VỊ HÒA THƯỢNG & ĐOÀN PHẬT TỬ HÀN QUỐC VỀ THAM DỰ PHÁP HỘI TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM NGÀY 08/12/2019
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN NĂM 2019 mới
CHƯƠNG TRÌNH CHÚC TẾT VÀ CỘNG TU ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020 mới
THỜI KHOÁ CỘNG TU LIVE TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM mới
VIDEO ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG NGÀY 17/11/2019 mới
KINH A DI ĐÀ - VĂN SAO TINH HOA LỤC - VĂN SAO PHÁP NGỮ VÀ VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH mới
VIDEO QUÝ THẦY GIẢNG ĐỆ TỬ QUY & GIÁO DỤC GIA ĐÌNH mới
ẤN TỐNG KINH SÁCH TẶNG MIỄN PHÍ VÀ TÙY HỶ ẤN TỐNG
VIDEO ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG NĂM 2018 VÀ 2019
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VÀ NIỆM PHẬT KÝ SỐ mới
LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TRONG SÁCH VĂN SAO MP4(Rất hay quý vị nên nghe)
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VỚI ĐẠI CHÚNG VÀ MP3 NIỆM PHẬT
ĐẠI SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG FILE HÌNH
TỔ SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT VÀ TRỢ NIỆM
VIDEO ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN
2 VỊ HÒA THƯỢNG & ĐOÀN PHẬT TỬ HÀN QUỐC VỀ THAM DỰ PHÁP HỘI TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM NGÀY 08/12/2019

HÌNH ẢNH HOẰNG PHÁP


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com