PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Lễ Kính Sư Trưởng - Từ Tâm Bất Sát Ngày 09/12/2018   Hình Ảnh Cúng Dường Trai Tăng Tại Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 09/12/2018
 
Trực tuyến cộng tu tại tịnh thất Quan Âm

THÔNG BÁO - LỊCH GIẢNG
KINH A DI ĐÀ VÀ VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH mới
WEBSITE ĐỆ TỬ QUY PHÁT TRỰC TIẾP 18H ĐẾN 20H THỨ 2-4-6 HÀNG TUẦN mới
LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TRONG SÁCH VĂN SAO MP4(Rất hay quý vị nên nghe) mới
NHỮNG FILE MP4 - WORD NÓI VỀ ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT mới
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TU 1 ĐÊM HẰNG TUẦN TỪ 21h Thứ 7 Đến 6h SÁNG CHỦ NHẬT mới
VIDEOĐĐ.THÍCH GIÁC NHÀN THUYẾT GIẢNG NGÀY 09/12/2018 mới
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG MỚI NHẤT NĂM 2018 mới
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN HƯỚNG DẪN HÀNH TRÌ
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP HỌC ĐỆ TỬ QUY TẠI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM VÀ TỊNH THẤT QUAN ÂM mới
TÙY HỶ PHÁT TÂM ẤN TỐNG BỘ SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
ẤN TỐNG MÁY MP3 NIỆM PHẬT BÀI GIẢNG CỦA THẦY GIÁC NHÀN VÀ VĂN SAO CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG
ẤN TỐNG KINH SÁCH TẶNG MIỄN PHÍ VÀ TÙY HỶ ẤN TỐNG
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VỚI ĐẠI CHÚNG VÀ MP3 NIỆM PHẬT
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶC APP " VOLUONGTHOTV " TRÊN ĐIỆN THOẠI CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH adroid (samsung,HTC,oppo v.v...) và hệ điều hành ios (iphone,ipad)
ĐẠI SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG FILE HÌNH
TỔ SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT VÀ TRỢ NIỆM
MP3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN
LỄ KÍNH SƯ TRƯỞNG - TỪ TÂM BẤT SÁT NGÀY 09/12/2018

HÌNH ẢNH HOẰNG PHÁP


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299