PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
 
Trực Tuyến Cộng tu tại Tịnh Thất Quan Âm

THÔNG BÁO - LỊCH GIẢNG
LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TRONG SÁCH VĂN SAO MP4(Rất hay quý vị nên nghe) mới
NHỮNG FILE MP4 - WORD NÓI VỀ ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT mới
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG MỚI NHẤT NĂM 2018 mới
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TU 1 ĐÊM HẰNG TUẦN TỪ 21h Thứ 7 Đến 6h SÁNG CHỦ NHẬT mới
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI TẠI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM NGÀY 25/11/2018 mới
VIDEOĐĐ.THÍCH GIÁC NHÀN THUYẾT GIẢNG NGÀY 4/11/2018 mới
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN HƯỚNG DẪN HÀNH TRÌ mới
TÙY HỶ PHÁT TÂM ẤN TỐNG BỘ SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN mới
ẤN TỐNG MÁY MP3 NIỆM PHẬT BÀI GIẢNG CỦA THẦY GIÁC NHÀN VÀ VĂN SAO CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG mới
ẤN TỐNG KINH SÁCH TẶNG MIỄN PHÍ VÀ TÙY HỶ ẤN TỐNG mới
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP HỌC ĐỆ TỬ QUY TẠI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM VÀ TỊNH THẤT QUAN ÂM mới
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VỚI ĐẠI CHÚNG VÀ MP3 NIỆM PHẬT mới
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶC APP " VOLUONGTHOTV " TRÊN ĐIỆN THOẠI CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH adroid (samsung,HTC,oppo v.v...) và hệ điều hành ios (iphone,ipad)
ĐẠI SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG FILE HÌNH mới
TỔ SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT VÀ TRỢ NIỆM mới
MP3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN
TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG - TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC NGÀY 4/11/2018

HÌNH ẢNH HOẰNG PHÁP


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: nhattin075@gmail.com