PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn Chúc Tết Đầu Năm Kỷ Hợi 2019   Hình Ảnh Cộng Tu Chủ Nhật Ngày 17/02/2019
 
Chương trình phát trực tiếp

THÔNG BÁO - LỊCH GIẢNG
LỊCH GIẢNG VÀ NIỆM PHẬT PHÁT TRỰC TIẾP NGÀY 24/02/2019 mới
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI 2019 mới
VIDEO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO GIA ĐÌNH & ĐỆ TỬ QUY 2019 mới
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP HỌC ĐỆ TỬ QUY TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM mới
Phương Pháp Niệm Phật Của Tổ Sư Ấn Quang mới
HT TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NIỆM PHẬT 4 CHỮ TRONG TÂM mới
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VÀ NIỆM PHẬT KÝ SỐ mới
KINH A DI ĐÀ VÀ VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TRONG SÁCH VĂN SAO MP4(Rất hay quý vị nên nghe)
NHỮNG FILE MP4 - WORD NÓI VỀ ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TU 1 ĐÊM HẰNG TUẦN TỪ 21h Thứ 7 Đến 6h SÁNG CHỦ NHẬT mới
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG MỚI NHẤT NĂM 2018
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN HƯỚNG DẪN HÀNH TRÌ
TÙY HỶ PHÁT TÂM ẤN TỐNG BỘ SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
ẤN TỐNG MÁY MP3 NIỆM PHẬT BÀI GIẢNG CỦA THẦY GIÁC NHÀN VÀ VĂN SAO CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG
ẤN TỐNG KINH SÁCH TẶNG MIỄN PHÍ VÀ TÙY HỶ ẤN TỐNG
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VỚI ĐẠI CHÚNG VÀ MP3 NIỆM PHẬT
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶC APP " VOLUONGTHOTV " TRÊN ĐIỆN THOẠI CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH adroid (samsung,HTC,oppo v.v...) và hệ điều hành ios (iphone,ipad)
ĐẠI SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG FILE HÌNH
TỔ SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT VÀ TRỢ NIỆM
MP3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN
Khai Giảng Lớp Giáo Dục Gia Đình & Đệ Tử Quy ngày 12/02/2019

HÌNH ẢNH HOẰNG PHÁP


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com