PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêCon Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc, Đia 1, California

Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc, Đia 1, California.
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)

PHÁP ÂM MỚI:Thăm Phật Tích Đài Loan, Phần 2
Chuyến Thăm HT Tịnh Không Của Thầy Giác Nhàn
2010
Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Pháp Thường
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 31
Hiếu Thân Tôn Sư, Phóng Sanh Chùa Từ Ân, Tiền Giang
GIảng Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 3 (LẦN 2_ 2014)
Công Đức In Kinh, Lạy Phật, Niệm Phật DVD1, Chicago, Hoa Kỳ
Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014 Tại TỊNH THẤT QUAN ÂM
Tổ Chức Khai Mạc Pháp Hội tại Houston, Hoa Kỳ
10 Công Đức Ấn Tống Kinh Tượng Phật, Oregon, Hoa Kỳ
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Tập 43 lần 1
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD2, Oregon, Hoa Kỳ
PP Trợ Niệm Cho Người Lúc Lâm Chung, DVD2, Houston, Hoa Kỳ
PP Trợ Niệm Cho Người Lúc Lâm Chung, DVD1, Houston, Hoa Kỳ
Công Đức Danh Hiệu Và Nguyện Lực Bồ Tát Quán Thế Âm 19/6/2014
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD1, Oregon, Hoa Kỳ
Niệm Phật Phóng Sanh Công Đức Vô Lượng, Chùa Liên Hoa
Bạc Liêu
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Tập 45 lần 1
Kư Sự Tại Pḥng Hộ Niệm Ở Tịnh Thất Quan Âm, Phần 1
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 30
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung, DVD2, California
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung, DVD1, California
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đĩa 2, Atlanta, Hoa Kỳ
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đĩa 1, Atlanta, Hoa Kỳ
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Tập 44 lần 1
Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc, Đĩa 2, California
Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc, Đia 1, California
10 Công Đức Lễ Phật Đĩa 1, Atlanta Hoa Kỳ
10 Công Đức Lễ Phật Đĩa 2. Atlanta Hoa Kỳ
15 Công Đức Tắm Phật, 2014/04/15
12345678910111213141516171819Video liên quan
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tri Ơn Và Báo Ơn, Tại Chùa Di Đà, NewYork , Phần 2, 28/09/2014
Nguyện Thứ 18,19,20 Kinh Vô Lượng Thọ, DVD 4, Chùa Trừng Thủy, Canada
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Toronto, Canada, DVD1
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Toronto, Canada, DVD2
PP Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Phần 4/4, Vancouver, Canada
Lâm Chung Tiếp Dẫn Phần 3/4, Vancouver, Canada
Trợ Niệm Lúc Lâm Chung , Phần 5/5 , Calgary, Canada
10 Công Đức Niệm Phật, Phần 4/5, Calgary, Canada
10 Công Đức Niệm Phật Phần 3, Calgary, Canada
Thuyết Giảng Kinh A Di Đà, Calgary, Canada, Phần 2
Phật tử Đức Quang _ Diệu Trang phát biểu Phật Pháp Nhiệm Màu tại chùa Chánh Giác _ Toronto_Canada
Nguyện Thứ 17 Kinh Vô Lượng Thọ Tại Đạo Tràng Pháp Hoa,Vancouver,Canada
10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng, Tại Chùa Di Đà, NewYork, 28/09/2014
10 Công Đức Ấn Tống Kinh, Tượng Phật, Phần 2, Vancouver, Canada
Tri Ơn Và Báo Ơn, Tại Chùa Di Đà, NewYork , Phần 1, 28/09/2014
Nguyện Thứ 18,19,20 Kinh Vô Lượng Thọ, Phần 3, Chùa Trừng Thủy, Canada
Lễ Khai Mạc Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Vancouver, Canada, Phần 1
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Chùa Chánh Giác, Toronto Canada
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Kinh A Di Đà Phần 1/5, Calgary, Canada
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD1, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD2, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada
10 Công Đức Lễ Phật, Chùa Địa Tạng, Montreal, Canada
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD2, Chicago, Hoa Kỳ
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD1, Chicago, Hoa Kỳ
Công Đức In Kinh, Lạy Phật, Niệm Phật DVD2, Chicago, Hoa Kỳ

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn