PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Cúng Dường Trai Tăng Tại Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 13/11/2018    Hình Ảnh Cúng Dường Trai Tăng Tại Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 13/11/2018
 

VIDEO CÁC QUÝ THẦY GIẢNG


ĐĐ.THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG ĐỆ TỬ QUY
THẦY THÍCH NHẬT TÁNH
THẦY THÍCH NHẬT NGUYỆN
THẦY THÍCH THÁNH TUỆ
THẦY THÍCH NHUẬN MINH


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299