PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
 

Thầy Nhuận Nguyện Giảng Đề Tài Hộ Niệm Ngày 08/08/2016 Tại Tịnh Thất Quan ÂmBài cùng chuyên mục: Nước ngoài khác

 • Thầy Nhuận Huy giảng chuyền đề Ấn Quang Đại Sư, tại Tịnh Thất Quan Âm - 10/08/2016
 • Thầy Nhuận Quy giảng chuyen đề Kinh Vô Lượng Thọ, tại Tịnh Thất Quan Âm - 11/08/2016
 • Chú Nhuận Chí Chia Sẽ Đề Tài Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm 16/08/2016
 • Chú Nhuận Thi Chia Sẽ Đề Tài Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm - 14/08/2016
 • Chú Nhuận Thi Chia Sẽ Đề Tài Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm - 14/08/2016
 • Chú Nhuận Đắc Chia Sẽ Đề Tài Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 1, - 13/08/2016
 • Chú Nhuận An Chia Sẽ Đề Tài Hộ Niệm Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 1, - 09/08/2016
 • Thầy Nhuận Lạc Chia Sẽ Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm - 12/08/2016
 • Chú Nhuận Ngữ Chia Sẽ Chuyên Đề Phương Pháp Trì Niệm Tại Tịnh Thất Quan Âm - 17/06/2016
 • Chú Nhật Đức Chia Sẻ Chuyên Đề Ấn Quang Đại Sư - 20/8/2016 Tại Tịnh Thất Quan Âm
 • Chú Thánh Tuệ Chia Sẻ Chuyên Đề Kinh Vô Lượng Thọ - 22/08/2016 Tại Tịnh Thất Quan Âm
 • Thầy Nhuận Nguyện Giảng Đề Tài Hộ Niệm, Tập 2, Ngày 22/08/2016 Tại Tịnh Thất Quan Âm
 • Thầy Nhuận Huy giảng chuyền đề Ấn Quang Đại Sư, Tập 2 - 24/08/2016
 • Thầy Nhuận Lạc Chia Sẽ Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm - 24/08/2016
 • Thầy Nhuận Lạc Chia Sẽ Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm - 24/08/2016
 • Thầy Nhuận Quy Chia Sẽ Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm - 25/08/2016
 • Chú Nhuận An Chia Sẽ Chuyên Đề Hộ Niệm Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 2,- 26/08/2016
 • Chú Nhuận Đắc Chia Sẽ Đề Tài Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 2, - 28/08/2016
 • Chú Nhuận Thi Chia Sẽ Đề Tài Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 2, - 28/08/2016
 • Thầy Nhuận NGuyện Giảng Trợ Niệm Và Phóng Sanh Là Trợ Nhân Của Vãng Sanh - 27/8/2016


 • Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
  Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
  Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
  Email: nhattin075@gmail.com