PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
 

ĐĂNG KÝ VÀO LỚP HỌC GIÁO DỤC GIA ĐÌNHThượng Tọa Thích Thanh Phong Trụ Trì Chùa Vĩnh Nghiêm Đại Đức Thích Giác Nhàn. Kết hợp mở lớp học giáo dục gia đình Bảo Thân Tiết Dục và Đệ Tử Quy tại Chùa Vĩnh Nghiêm. Do quý Thầy ở Chùa Vĩnh Nghiêm và Tịnh Thất Quan Âm để dạy, lớp học nay hoàn toàn miễn phí.

Lứa tuổi vào lớp học này là các em từ 8 tuổi đến 28 tuổi, mỗi gia đình có thể đăng ký từ 1 đến 3 em ( hoặc hơn tùy theo gia đình đông hoặc ít ). Khi các em đến học, gia đình có 1 hoặc 5 em bắt buộc phải có Cha hoặc Mẹ đến học chung. Vậy lớp học này không dành riêng cho người lớn mà phải có các em và Cha Mẹ trong gia đình cùng học chung.

Khai giảng lớp học lúc 14h00 Thứ 7 Ngày 2 tháng 6 năm 2018 (Dương Lịch) Nhằm ngày 19/4/Mậu Tuất ( Âm Lịch ). Mỗi tuần chỉ học 2 tiếng đồng hồ từ 14h đến 16h vào chiều thứ 7. Ban tổ chức sẽ nhận người vào lớp học này bắt đầu ngày 16/5/2018 đến Ngày 31/5/2018 (duơng lịch). Vì lớp học có giới hạn nên chỉ nhận 200 em và có Cha hoặc Mẹ vào tham dự lớp học này, nếu quý vị đủ nhân duyên đăng ký vào lớp học này thì rất bổ ích cho gia đình. Nếu quý vị không đủ nhân duyên thì quý vị chờ đợi khi nào có gia đình bỏ lớp học này thì ban tổ chức sẽ đăng ký cho quý vị vào lớp học.

Quý vị nhận được thông tin này liên lạc với ban tổ chức để đăng ký tham dự lớp học, nếu không đăng ký quý vị không có số báo danh và thẻ vào tham dự lớp học, vì lớp học này nhận có số lượng nên không thể ai muốn tự do vào học tùy ý. Bắt buộc gia đình quý vị phải đăng ký với ban tổ chức thì ban tổ chức mới sắp xếp gia đình quý vị vào lớp học này. Chúng tôi thành lập lớp học này nhằm mục đích giáo dục gia đình Bảo Thân Tiết Dục và Đệ Tử Quy là lấy chất lượng không lấy số lượng, cho nên những gia đình vào tham dự lớp học này phải hết sức nghiêm túc chấp hành những nội quy của Ban tổ chức đề ra. Chúng tôi thiết nghĩ thời gian không lâu khoản 3 tháng hơn gia đình quý vị có sự thay đổi bởi ảnh hưởng những lời dạy của Bồ Tát và Thánh Hiền. Chúng tôi thiết nghĩ những gia đình nào đăng ký được vào lớp học này thì những gia đình này đã có nhân duyên nhiều đời với Tao Bảo và lời dạy của Thánh Hiền.

Liên Lạc Đăng ký với Ban Tổ Chức qua điện Thoại

Thầy Nhuận Phổ: 0933.447.312 

Chú Nhật Minh: 0121.778.2151

Gmail: nhatminhttqa@gmail.com


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: nhattin075@gmail.com