PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀO HỘI THIỆN NGUYỆN


       
          Người đăng ký vào hội Thiện Nguyện không đóng tiền lệ phí định kì hàng tháng. Mỗi tháng chỉ họp một lần để phổ biến công việc thiện nguyện, rồi mỗi người tùy hỷ theo khả năng của mình mà làm việc thiện nguyện. Mục đích của hội Thiện Nguyện là công việc Phật Sự giữa đạo và đời. 
          Thành viên Hội Thiện Nguyện họp vào sáng thứ 7 lúc 9h00 đến 12h00 Ngày 2 tháng 6 năm 2018 (Dương Lịch) Nhằm ngày 19/4/Mậu Tuất ( Âm Lịch ).
          Số lượng đăng ký vào hội thiện nguyện không giới hạn, nhưng phải đăng ký có danh sách mới được vào tham dự Hội Thiện Nguyện.

Nội dung công việc là:

1.Hoằng pháp lợi sanh, hoằng truyền pháp môn Tịnh độ và trợ niệm cho người vãng sanh.
2.Ấn tống kinh sách, cúng dường miễn phí.
3.Tổ chức pháp hội phóng sanh.
4.Từ thiện.
5.Tặng: cơm, cháo từ thiện cho các bệnh viện và trại mồ côi.
6.Tặng quà cho các nơi nuôi dưỡng các cụ già neo đơn.
7.Cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
8.Xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo.
9.Xây dựng cầu cho những tỉnh thành nghèo.
10.Xây dựng trường học cho các tỉnh thành nghèo.
          Tất cả những thành viên đăng ký vào hội thiện nguyện, mỗi người phát tâm thiện nguyện tùy theo khả năng của mình mà đóng góp vào hội. Ví dụ như: Nếu ai có khả năng về tiền thì đóng góp tiền. Nếu ai có khả năng vật chất thì đóng góp vật chất. Nếu ai có thời gian và sức khỏe thì đóng góp. Nếu ai có khả năng hộ niệm thì đóng góp hộ niệm v.v...
           Hội Thiện Nguyện do Thượng Tọa Thích Thanh Phong và Đại Đức Thích Giác Nhàn thành lập, để làm lợi ích cho đời cho đạo và đem đời vào đạo. Tất cả phật sự đều tùy duyên không phan duyên. Nghĩa là có khả năng ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Mục tiêu sau cùng của hội là giúp cho mọi người bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thành viên trong hội mỗi tháng họp một lần, ngày họp ban tổ chức sẽ gọi điện thoại báo cho quý vị sau.

Liên Lạc Đăng ký với Ban Tổ Chức qua điện Thoại
Thầy Nhuận Phổ: 0933.447.312 
Chú Nhật Minh: 0121.778.2151
Gmail: nhatminhttqa@gmail.comPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: nhattin075@gmail.com