PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
 

SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN


Sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên)

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên 
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 
Giảo chánh: Minh Tiến, Vạn Từ, Huệ Trang, Minh Lập

Kết quả hình ảnh cho dấu mũi tên nhỏ

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: nhattin075@gmail.com