Tùy hỷ phát tâm cúng dường ấn tống Pháp bảo – xin nhấn tại đây

Tịnh Thất Quan Âm hiện nay đang ấn tống kinh Vô Lượng Thọ và sách Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ do Ngài Hoàng Niệm Tổ tổng hợp hoàn chỉnh của hơn 110 kinh luận,và 83 chú sớ của chư cổ đại đức để chú giải cho bộ kinh Vô Lượng Thọ. 

Hiện Nay, Tại Tịnh Thất Quan Âm có đúc tượng và cúng dường tượng Phật, Kinh, sách hoàn toàn miễn phí . 

Tịnh Thất Quan Âm hàng ngày luôn có phóng sanh tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà. Đặc biệt vào cuối tuần có tổ chức phóng sanh với số lượng lớn. 

  Quý vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, Kinh sách, và phóng sanh?   Tùy hỷ gửi theo địa chỉ sau:

 

TÀI KHOẢN PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ: 

 

 1. Gửi vào tài khoản của Tịnh Thất Quan Âm

  Tên TK: Nguyễn Thanh Tâm                             

  Số TK: 0561 000 526 236                    

  Ngân hàng: Vietcombank – Đà Lạt

  Email: tinhthatquanam@gmail.com

  ĐT:  0909.74.74.74

 

2. Gửi bưu điện tới địa chỉ Tịnh Thất Quan Âm

Người Nhận: Trần Văn Núi  – ĐT: 0946 763 836.

Địa Chỉ: Tịnh Thất Quán Thế Âm, Tổ 15 Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.