Đăng ký thỉnh kinh sách đĩa tại Việt Nam quý phật tử truy cập tại đây

Thỉnh Kinh Sách Đĩa tại phòng phát hành kinh đĩa của Tịnh Thất Quan Âm Tại Việt Nam.

Số Điện Thoại Liên Hệ:0909.998.300 , 0909.74.74.74 , 0166.99.39.390. Quý Phật Tử xin vui lòng gọi điện vào lúc 8h-11h sáng và 2h-5h chiều