Ấn Tống Kinh Sách Tổ Sư Ấn Quang và Tùy Hỷ Cúng Dường In Kinh Sách Tượng Phật

Tịnh Thất Quan Âm đang in những kinh sách của tổ sư Ấn Quang để tặng cho Phật tử miễn phí:

1. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên
2. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
3. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên
4. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục
5. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục
6. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
7. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục
8. Bảo Thân Tiết Dục
9. Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
10. Tính Chất Trọng Yếu Của Việc Kiêng Giết, Phóng Sanh Và Ăn Chay
11. Những Điều Thiết Yếu Lúc Lâm Chung
12. Phải Giữ Lòng Thành Kính
13. Chú Trọng Nhân Quả
14. Sự Tu Học Và Hành Trì
15. Hành Giả Tu Tịnh Độ Hãy Trọn Đủ Lòng Tín Nguyện Và Phương Pháp Niệm Phật
16. Giữ Vẹn Luân Thường Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo
17. Hành Giả Tu Tịnh Độ Nên Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Và Cách Đối Trị Tập Khí
18. Vãn Hồi Kiếp Vận Hộ Quốc Cứu Dân Chánh Bản Thanh Nguyên Luận
19. Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ích Luận
20. Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận
21. Phật Giáo Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận

Những sách trên đang tiến hành in. có loại sách đã in xong rồi.
10. Tính Chất Trọng Yếu Của Việc Kiêng Giết, Phóng Sanh Và Ăn Chay

  • Quý vị muốn thỉnh gọi vào số điện thoại: 0965.549.2990909.998.300
  • Quý vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, kinh sách và phóng sanh. Tùy hỷ gửi theo địa chỉ sau:

TÀI KHOẢN PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ:

  •  1. Gửi vào tài khoản của Tịnh Thất Quan Âm

  Tên TK: Nguyễn Thanh Tâm

  Số TK: 0561 000 526 236

  Ngân hàng: Vietcombank – Đà Lạt

  Email: tinhthatquanam@gmail.com

  ĐT:  0909.74.74.74

  • 2. Gửi bưu điện tới địa chỉ Tịnh Thất Quan Âm

Người Nhận: Trần Văn Núi  – ĐT: 0946 763 836.

Địa Chỉ: Tịnh Thất Quán Thế Âm, Tổ 15 Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.