ĐĐ Thích Giác Nhàn Niệm A Di Đà Phật Với Đại Chúng Theo Âm Điệu Xen Kẻ

ĐĐ Thích Giác Nhàn đã thâu âm điệu niệm Phật 4 chữ này vào máy. Tại Tịnh Thất Quan Âm đại chúng cùng chung niệm Phật với Thầy khi kim quan của cụ bà Liên Phương được quàng tại Tịnh Thất Quan Âm. Quý Phật Tử lấy xuống để niệm Phật chung với ĐĐ Thích Giác Nhàn trong lúc công phu tại nhà hoặc khi có tang gia. Quý vị có thể niệm theo khi hộ niệm hoặc khi tẩm liệm xong.

download âm điệu niệm Phật 4 chữ của ĐĐ Thích Giác Nhàn xin nhấn tại đây (Nhấn chuột phải lên đường link, xong chọn Save As để download.)

xem tham khảo cách đại chúng niệm Phật theo âm điệu niệm Phật 4 chữ của ĐĐ Thích Giác Nhàn tại clip dưới đây.

loading

để download video clip trên xin nhấn tại đây (Nhấn chuột phải lên đường link, xong chọn Save Link As để download.)