TÙY HỶ PHÁT TÂM ẤN TỐNG KINH, ĐĨA , TƯỢNG PHẬT, PHÓNG SANH

Tịnh Thất Quan Âm hiện nay đang ấn tống kinh Vô Lượng Thọ và sách Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ do Ngài Hoàng Niệm Tổ tổng hợp hoàn chỉnh của hơn 110 kinh luận,và 83 chú sớ của chư cổ đại đức để chú giải cho bộ kinh Vô Lượng Thọ.  
  Hiện Nay, Tại Tịnh Thất Quan Âm có đúc tượng và cúng dường tượng Phật, Kinh, đĩa hoàn toàn miễn phí .  
  Tịnh Thất Quan Âm cũng thường xuyên tổ chức các chương trình phóng sanh ở các tỉnh thành. Hàng ngày luôn có phóng sanh tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà. Đặc biệt vào cuối tuần có tổ chức phóng sanh với số lượng lớn.  
 
  Quý vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, Kinh sách, đĩa và phóng sanh?   Tùy hỷ gửi theo địa chỉ sau:

TÀI KHOẢN PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ:  
 
1.Gửi vào tài khoản của Tịnh Thất Quan Âm.

  Tên TK: Nguyễn Thanh Tâm.                               
  Số TK: 0561 000 526 236.                  
  Ngân hàng: Vietcombank – Đức Trọng – Lâm Đồng
  Email: tinhthatquanam@gmail.com
  ĐT: 0909.74.74.74
 
 

2. Gửi bưu điện tới địa chỉ Tịnh Thất Quan Âm
  Người Nhận: Trần Văn Núi  – ĐT: 0946 763 836.

  Địa Chỉ: Tịnh Thất Quán Thế Âm, Tổ 15 Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.