Pháp Hội Cộng Tu Chủ Nhật 08/04/2018 – ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng