Chương Trình Phóng Sanh Mỗi Ngày Tại Tịnh Thất Quan Âm

Tại Tịnh Thất Quan Âm mỗi ngày đều có tổ chức phóng sanh vào lúc 6h30 sáng.
Có phát trực tiếp chương trình phóng sanh.
Quý vị có thể tham dự lễ phóng sanh này qua website bằng điện thoại hoặc máy tính.

Nếu quý vị muốn tùy hỷ phát tâm phóng sanh mỗi ngày gửi vào tài khoản của Tịnh Thất Quan Âm:

  • Tên TK: Nguyễn Thanh Tâm
  • Số TK: 0561 000 526 236
  • Ngân hàng: Vietcombank – Đà Lạt
  • Email: tinhthatquanam@gmail.com
  • ĐT:  0909.74.74.74