PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Chi tiết
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng Kết 15 Năm Qua Sự H́nh Thành Và Phát Triển Tịnh Thất Quan Âm

vừa rồi đây mọi người cũng c̣n đang bàn cải cái chuyện của cái đĩa về Thượng Tọa Thích Thiện Quang. chúng tôi đem truyền cái đạo mê tín nên nhiều người mê mờ chạy theo chúng tôi đông. Không phải. Mà chúng tôi muốn nói là khi các vị bỏ báo thân này  vẫn c̣n cái linh thức gọi là hương linh. Mà hương linh nhập xác cái chuyện đó là cái chuyện b́nh thường. Quư vị công nhận chuyện này không ạ. Chuyện b́nh thường. Không đem cái chuyện này là chuyện mê tín dị đoan. Và nhiều người c̣n bàn cải về cái việc này. Chúng tôi th́ sao chúng tôi thôi mọi việc đều là do nhân quả cả lúc trước ḿnh cũng bàn cải nói xấu người ta. Hôm nay người ta nói xấu lại quề dốn. Không có ǵ hết trơn. V́ vậy cho nên thành ra chúng tôi nghĩ lại rằng. Cái vị Ḥa Thượng mà khi đặt chân lên trên này lúc năm 2001, 2002 chúng tôi nghiệm lại cái lời của ngài. Ngài nói rất đúng 'Khi mà Thầy trên 1 ngàn người , năm này là 1165 người th́ sẽ có nhiều người ghét Thầy và nhiều người sẽ làm cho Thầy thân bại danh liệt nhưng không sao v́ nếu Thầy tu đúng Chánh Pháp th́ sẽ có Long Thần Hộ Pháp gia tŕ'. Chúng tôi nghĩ đợt này chắc chùa chúng tôi đóng cửa không có ai ở đây. Chúng tôi tưởng tượng như vậy nếu mà không khéo. Nhưng chúng tôi nghĩ  đây là nơi Thánh Địa dành cho những người có tâm thánh thiện về đây tu hành th́ phải có Long Thần, Hộ Pháp Chư Thánh A La Hán Chư Phật gia tŕ   quư vị có công nhận điều này không. V́ vậy cho nên thành ra cái pháp hội hôm nay tương đối là ổn định. Về mặt cơ sở hôm nay những căn nhà tôn được di dời ghỡ mang gửi xuống chùa Pháp Thường để xây dựng dưới đó. Trên này nó thoáng mát rộng răi rất là ưng ư. C̣n lại một số người ở đây với một số lượng nó vừa phải chúng tôi giao lại cho ban điều hành. Và 3 năm trước chúng tôi đă giao lại cho ban điều hành để chúng tôi làm cái nơi khu chuyên tu. Năm ngoái bỏ 1 năm trời làm cái khu chuyên tu. Mà bây giờ chúng tôi mới thấy cái giá trị cái nơi yên ổn để chúng tôi đi sâu vào công phu
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)

PHÁP ÂM MỚI:Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vũ Văn Bách 2017
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vơ Tràng Hiếu 2017
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Khai Thị Và Hộ Niệm
Phật Tử
Tống Thị So
Tịnh Thất Quan Âm
Tập 9
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ
Khai Thị Hương Linh Nguyễn Thị Á
Ngày 24/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 2 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 1 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 3/3 Tại Atlanta
09/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 2/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 1/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 2
05/11/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 1
05/11/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà
Tại Toronto
11/09/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 2
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 1
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 2
Tại Toronto
10/9/2016
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 1
Tại Toronto
10/9/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 7, Ngày 28/10/2016
12345678910111213141516171819Video liên quan
Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Mái Chèo Lâm Chung 10/04/2016 Dallas
Sau Khi Phật Nhập Niết Bàn Chúng Sanh Lấy Ǵ Làm Thầy
Đức Phật A Di Đà Là Đại Y Vương
Nhân Duyên Thỉnh Phật Và Thờ Phật, Niệm Phật Đường Liên Tŕ Đà Nẵng, 18/03/2015
ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng Kết 15 Năm Qua Sự H́nh Thành Và Phát Triển Tịnh Thất Quan Âm
Phóng Sanh . In Kinh . Hộ Niệm Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn DVD2, Giảng Tại Chùa Thập Phương
Phóng Sanh, In Kinh, Hộ Niệm Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn, DVD1, Chùa Thập Phương
Tịnh Nghiệp Tam Phước, giảng tại Tịnh Thất Quan Âm, 18/01/2015
Giảng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà, Nguyện Thứ Nhất, Đại Ṭng Lâm
Cộng Tu Chủ Nhật [23/11/2014] Tại Chùa Đại Ṭng Lâm, Phần 2
Chủ Nhật [23/11/2014] Cộng Tu Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO_Phần 2
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Thất Quan Âm 26/10
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO ?_Phần 1
ĐĐ. Thích Giác Nhàn Cộng Tu Cùng Đại Chúng Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 21/10/2014
ĐĐ Thích Giác Nhàn Đem Tâm Nguyện Truyền Bá Pháp Môn Tịnh Độ Qua Vệ Tinh
Pháp Môn Niệm Phật Độ Sanh Và Độ Tử
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh Niệm Phật Văng Sanh
Âm Siêu Dương Thới B́nh Dương 10/2012

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn