PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Chi tiết
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêPhương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 29

ĐĐ Thích Giác Nhàn chủ giảng phương pháp tŕ niệm danh hiệu đức phật A Di Đà
tại Tinh Thất Quan Âm - Tập 29
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)

PHÁP ÂM MỚI:Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vũ Văn Bách 2017
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vơ Tràng Hiếu 2017
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Khai Thị Và Hộ Niệm
Phật Tử
Tống Thị So
Tịnh Thất Quan Âm
Tập 9
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ
Khai Thị Hương Linh Nguyễn Thị Á
Ngày 24/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 2 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 1 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 3/3 Tại Atlanta
09/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 2/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 1/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 2
05/11/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 1
05/11/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà
Tại Toronto
11/09/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 2
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 1
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 2
Tại Toronto
10/9/2016
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 1
Tại Toronto
10/9/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 7, Ngày 28/10/2016
12345678910111213141516171819Video liên quan
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 31
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 30
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 29
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 05
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 28
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 27
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 26
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 25
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 23
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà,Tập 24
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà,Tập 21
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà,Tập 22
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà,Tập 20
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà,Tập 19
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà,Tập 18
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 17
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 16
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 15
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 14
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 13
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 12
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 11
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 10
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 09
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 08
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 07
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 06
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 04
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 03
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 02

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn