Phương Pháp Trì Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Tập 01

ĐĐ Thích Giác Nhàn chủ giảng phương pháp trì niệm danh hiệu đức phật A Di Đà
tại Tinh Thất Quan Âm – Tập 01
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)