PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Chi tiết
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêPhóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa, Phan Thiết

ĐĐ Thích Giác Nhàn tổ chức giảng chủ đề Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa, Phan Thiết.
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)

PHÁP ÂM MỚI:Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vũ Văn Bách 2017
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vơ Tràng Hiếu 2017
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Khai Thị Và Hộ Niệm
Phật Tử
Tống Thị So
Tịnh Thất Quan Âm
Tập 9
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ
Khai Thị Hương Linh Nguyễn Thị Á
Ngày 24/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 2 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 1 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 3/3 Tại Atlanta
09/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 2/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 1/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 2
05/11/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 1
05/11/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà
Tại Toronto
11/09/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 2
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 1
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 2
Tại Toronto
10/9/2016
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 1
Tại Toronto
10/9/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 7, Ngày 28/10/2016
12345678910111213141516171819Video liên quan
Phóng Sanh Chùa Tiên Châu
Vĩnh Long
Công Đức Phóng Sanh Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Tật , Chùa Linh Phước
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn DVD2
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn DVD1
Ăn Chay Để Cứu Môi Trường, An Vị Phật Quán Cơm Chay Từ Bi
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Linh Phước, Hậu Giang
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Hội An 5/2014
Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn,PL Cổ Tự, Cần Thơ
Phóng Sanh Cúng Thí Thực Quy Y Hương Linh, Sông Bạch Đằng 08/2014
Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn,Chùa Bửu Nghiêm, Đồng Tháp
Lễ Phóng Sanh, Quy Y, Cúng Thí Thực Các Vị Hương Linh, Bạch Đăng, 07/2014
Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Pháp Thường
Hiếu Thân Tôn Sư, Phóng Sanh Chùa Từ Ân, Tiền Giang
Niệm Phật Phóng Sanh Công Đức Vô Lượng, Chùa Liên Hoa
Bạc Liêu
Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa, Phan Thiết
H́nh Ảnh PHÓNG SANH , HOẰNG PHÁP tại Vĩnh Long, Bến Tre, 11 / 2013
H́nh Ảnh ĐĐ. Thích Giác Nhàn Khai thị tại Chùa Kiên Tân, Kiên Giang, 14/2/2014
Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Bửu Phước
H́nh Ảnh Phoáng Sanh, Chùa Hoằng Pháp, 01 / 2014
Cúng Thí Thực, Phóng Sanh, Quy Y Cho Hương Linh Trên Sông Bạch Đằng 26/01/2014
NIỆM PHẬT PHÓNG SANH CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
Lập đàn phóng sanh tại chùa Long An 11/2013
NIỆM PHẬT, PHÓNG SANH VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC
Lễ Phóng Sanh Từ Đường Huỳnh Gia Trang, Bến Tre 11/2013
NIỆM PHẬT , PHÓNG SANH, Lập đàn phóng sanh chùa Từ Huệ, Bến Tre 2013
Phần 2. ĂN CHAY , NIỆM PHẬT
Lễ Phóng Sanh Chùa Am Vàng, Gia Lâm, Hà Nội 2013
Phần 1. ĂN CHAY , NIỆM PHẬT
Lễ Phóng Sanh Chùa Am Vàng, Gia Lâm, Hà Nội 2013
Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
Phóng Sanh chùa Từ Ân 2013

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn