PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Chi tiết
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêPhóng Sanh Để Văng Sanh, Chùa Tiên Châu 2011

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng chủ đề Phóng Sanh Để Văng Sanh, Chùa Tiên Châu 2011.
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)

PHÁP ÂM MỚI:Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vũ Văn Bách 2017
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vơ Tràng Hiếu 2017
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Khai Thị Và Hộ Niệm
Phật Tử
Tống Thị So
Tịnh Thất Quan Âm
Tập 9
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ
Khai Thị Hương Linh Nguyễn Thị Á
Ngày 24/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 2 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 1 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 3/3 Tại Atlanta
09/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 2/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 1/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 2
05/11/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 1
05/11/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà
Tại Toronto
11/09/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 2
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 1
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 2
Tại Toronto
10/9/2016
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 1
Tại Toronto
10/9/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 7, Ngày 28/10/2016
12345678910111213141516171819Video liên quan
Thông Tin Tô Chức Pháp Hội Vô Lượng Thọ Và Lạy Ngũ Bách Danh
ĐĐ Thích Thầy Giác Nhàn nói ǵ về quyết định tạm ngưng trụ tŕ 3 năm của ban trị sự tỉnh Lâm Đồng
Vu Lan Báo Hiếu VCD2 13/07/2010
Vu Lan Báo Hiếu VCD1 13/07/2010
Tứ Trọng Ân VCD2, Chùa Quang Minh, Bắc Ninh,
Tứ Trọng Ân VCD1, Chùa Quang Minh, Bắc Ninh
Tín Tâm Dao Động Không Thể Văng Sanh
Tin Sau Nguyện Thiết Hành Chuyên, Kim Liên, Hải Pḥng
Yếu Chỉ Tịnh Độ, Đại Ṭng Lâm
Cảm Ứng Nhiệm Màu, Nghệ Sĩ Bảo Loan
Hội Người Mù Phát Biểu 3 Ngày Cộng Tu
Siêu Độ Vong Linh Văng Sanh Cực Lạc, Hương Quang, 11/03/2010
Siêu Độ Vong Linh 17/06/2011
Sám Hối Được Văng Sanh 30/10/2010
Pháp Môn Niệm Phật VCD2 16/11/2010
Pháp Môn Niệm Phật VCD1 16/11/2010
Phẩm 45 Chỉ Lưu Lại Kinh Này 20/04/2011
Niệm Phật Sanh Tịnh Độ 24/01/2010 VCD2
Niệm Phật Sanh Tịnh Độ 24/01/2010 VCD1
Cộng Tu Một Ngày 27/05/2010
Lễ Chung Thất Trai Tuần PT Diệu Âm Thiện Chánh
Nguyện Thứ 19, Phát Bồ Đề Tâm, Linh Sơn Pháp Ấn
Giảng Nguyện Thứ 44, 45 Trong 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
Giảng Nguyện Thứ 28, 29 Và 31 Trong 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
Đức Phật Là Đại Y Vương
Đồng Tu Nam Phát Biểu Cảm Tưởng 3 Ngày Cộng Tu VCD2
Đồng Tu Nam Phát Biểu Cảm Tưởng 3 Ngày Cộng Tu VCD1
Đới Nghiệp Văng Sanh Chùa Phúc Khê, Hà Đông 29/01/2011 ĐĐ Thích Giác Nhàn
Đoàn Phật Tử Phan Thiết Lên Cộng Tu Tại Tịnh Thất Quan Âm
Đại Lễ Phóng Sanh Từ Thiện 23/11/2010 ĐĐ Thích Giác Nhàn
VCD1

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn