PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
 
Trực Tuyến Cộng tu tại Tịnh Thất Quan Âm

THÔNG BÁO - LỊCH GIẢNG
NHỮNG FILE MP4 - WORD NÓI VỀ ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT mới
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG MỚI NHẤT NĂM 2018 mới
CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC PHÁP HỘI TẠI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM - TPHCM Chủ Nhật Ngày 30/09/2018 DL mới
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TU 1 ĐÊM TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM NGÀY 29/9/2018 mới
VIDEOTRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG PHẦN 3 NGÀY 16/9/2018 mới
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN HƯỚNG DẪN HÀNH TRÌ mới
TÙY HỶ PHÁT TÂM ẤN TỐNG BỘ SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN mới
ẤN TỐNG MÁY MP3 NIỆM PHẬT BÀI GIẢNG CỦA THẦY GIÁC NHÀN VÀ VĂN SAO CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG mới
ẤN TỐNG KINH SÁCH TẶNG MIỄN PHÍ VÀ TÙY HỶ ẤN TỐNG mới
VIDEO CÁC QUÝ THẦY GIẢNG ĐỆ TỬ QUY mới
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VỚI ĐẠI CHÚNG VÀ MP3 NIỆM PHẬT mới
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶC APP " VOLUONGTHOTV " TRÊN ĐIỆN THOẠI CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH adroid (samsung,HTC,oppo v.v...) và hệ điều hành ios (iphone,ipad)
NHỮNG HÌNH ẢNH LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUAN ĐẠI SƯ mới
TỔ SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT VÀ TRỢ NIỆM mới
MP3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN
Trợ Niệm Lúc Lâm Chung Phần 3 Ngày 16/9/2018

HÌNH ẢNH HOẰNG PHÁP


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: nhattin075@gmail.com