PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Chi tiết
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêLễ Vu Lan Báo Hiếu 2014 Tại TỊNH THẤT QUAN ÂM

ĐĐ Thích Giác Nhàn tổ chức vu lan 2014 tại Tịnh Thất Quan Âm 2014
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)

PHÁP ÂM MỚI:Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vũ Văn Bách 2017
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vơ Tràng Hiếu 2017
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Khai Thị Và Hộ Niệm
Phật Tử
Tống Thị So
Tịnh Thất Quan Âm
Tập 9
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ
Khai Thị Hương Linh Nguyễn Thị Á
Ngày 24/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 2 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 1 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 3/3 Tại Atlanta
09/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 2/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 1/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 2
05/11/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 1
05/11/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà
Tại Toronto
11/09/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 2
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 1
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 2
Tại Toronto
10/9/2016
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 1
Tại Toronto
10/9/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 7, Ngày 28/10/2016
12345678910111213141516171819Video liên quan
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Ư Nghĩa Lễ Vía Phật A Di Đà,Tại Chùa Long Son, Hoai Nhon B́nh Định
Nguyện Thứ 17 Của Đức Phật A Di Đà, Chùa Liên Hoa, B́nh Định
Lễ Vía Quán Thế Âm ngày 19/2/Ất Mùi DVD2
Lễ Vía Quán Thế Âm ngày 19/2/Ất Mùi DVD1
Cầu An Đầu Năm Như Thế Nào Để Tiêu Tai Giải Nạn, Mồng 4 Tết
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Hộ Pháp, Bà Rịa, Vũng Tàu
2014/9(N) Lễ Vía Quan Âm, 12 Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Đi Vào Cuộc Đời
ĐĐ Giác Nhàn Giảng Pháp Và Lập Đàn Lễ 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nhân Lễ Vía Quán Thế Âm Tháng 9/2014 Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
Đại Nguyện Thứ 19 Và 20 Của Đức Phật A Di Đà Thích Giác Nhàn
Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014 Tại TỊNH THẤT QUAN ÂM
Công Đức Danh Hiệu Và Nguyện Lực Bồ Tát Quán Thế Âm 19/6/2014
15 Công Đức Tắm Phật, 2014/04/15
Lễ Hội Vía Quan Thế Âm, 02/2014
Ư Nghĩa Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngă, 04/2014
Công Đức Lễ Lạy và Tŕ Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
02/2013
Ư Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen, 04/2012
Công Đức Tắm Phật , 15/04/2012
Lễ Hội Vía Quan Âm, 09/2012
Lễ Cúng Dường Thiên Tăng
07/2012
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
07/2012
Xả Ly Ta Bà Hàn Nguyên Tịnh Độ
11/2012
Kỷ Niệm Ngày Vào Đạo
03/2013
Công Đức Tắm Phật, 15/04/2013
Hóa Sanh Để Đản Sanh, Hóa Sanh Để Văng Sanh, 04/2013
Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Pháp Hội, 06/2012
Trailer H̀NH ẢNH PHÁP HỘI NGŨ BÁCH DANH
03/2014
Pháp Thoại Đêm Giao Thừa, 01/2012
10 Công Đức Niệm Phật, Lễ Phật
ĐĐ Thích Giác Nhàn chúc tết quư Tăng Ni, Phật Tử, 01/2014

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn