Lễ Khai Mạc Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Vancouver, Canada, Phần 1

ĐĐ Thích Giác Nhàn tổ chức pháp hội Vô Lượng Thọ cộng tu niệm Phật 2 ngày tại hội trường Capri Hall Vancouver Canada. Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)