PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Chi tiết
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêGiảng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà, Nguyện Thứ Nhất, Đại Ṭng Lâm

ĐĐ Thích Giác Nhàn tổ chức cộng tu 1 ngày chủ nhật tại chùa Đại Ṭng Lâm vào ngày 28/12/2014(Nhằm ngày 07/11/Giáp Ngọ). Và thuyết giảng đề tài 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà, Nguyện Thứ Nhất
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)

PHÁP ÂM MỚI:Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vũ Văn Bách 2017
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vơ Tràng Hiếu 2017
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Khai Thị Và Hộ Niệm
Phật Tử
Tống Thị So
Tịnh Thất Quan Âm
Tập 9
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ
Khai Thị Hương Linh Nguyễn Thị Á
Ngày 24/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 2 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 1 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 3/3 Tại Atlanta
09/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 2/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 1/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 2
05/11/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 1
05/11/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà
Tại Toronto
11/09/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 2
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 1
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 2
Tại Toronto
10/9/2016
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 1
Tại Toronto
10/9/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 7, Ngày 28/10/2016
12345678910111213141516171819Video liên quan
Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Mái Chèo Lâm Chung 10/04/2016 Dallas
Sau Khi Phật Nhập Niết Bàn Chúng Sanh Lấy Ǵ Làm Thầy
Đức Phật A Di Đà Là Đại Y Vương
Nhân Duyên Thỉnh Phật Và Thờ Phật, Niệm Phật Đường Liên Tŕ Đà Nẵng, 18/03/2015
ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng Kết 15 Năm Qua Sự H́nh Thành Và Phát Triển Tịnh Thất Quan Âm
Phóng Sanh . In Kinh . Hộ Niệm Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn DVD2, Giảng Tại Chùa Thập Phương
Phóng Sanh, In Kinh, Hộ Niệm Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn, DVD1, Chùa Thập Phương
Tịnh Nghiệp Tam Phước, giảng tại Tịnh Thất Quan Âm, 18/01/2015
Giảng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà, Nguyện Thứ Nhất, Đại Ṭng Lâm
Cộng Tu Chủ Nhật [23/11/2014] Tại Chùa Đại Ṭng Lâm, Phần 2
Chủ Nhật [23/11/2014] Cộng Tu Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO_Phần 2
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Thất Quan Âm 26/10
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO ?_Phần 1
ĐĐ. Thích Giác Nhàn Cộng Tu Cùng Đại Chúng Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 21/10/2014
ĐĐ Thích Giác Nhàn Đem Tâm Nguyện Truyền Bá Pháp Môn Tịnh Độ Qua Vệ Tinh
Pháp Môn Niệm Phật Độ Sanh Và Độ Tử
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh Niệm Phật Văng Sanh
Âm Siêu Dương Thới B́nh Dương 10/2012

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn