PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Ḥa Thượng Tịnh Không Khai Thị HT Tịnh Không
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleDownload Video Download
SANH TỬ CHUYỆN LỚN TRỜI ĐĂ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ C̉N XA Tập 1Video
SANH TỬ CHUYỆN LỚN
TRỜI ĐĂ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ C̉N XA
Tập 2
Video
Công Đức In Đại Tang Kinh
HT Tịnh Không
Video
KHAI THỊ SỐ 26 CHÁNH MẠNGVideo
KHAI THỊ SỐ 27 ĐẠO TÂM SƯƠNG SỚMVideo
KHAI THỊ SỐ 28 TU SÁM HỐI NHƯ THẾ NÀO MỚI PHỤC NGHIỆP, DIỆT TỘIVideo
KHAI THỊ SỐ 20 NGƯỜI CHÂN THẬT TU HÀNH KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT ĐẾN ĐIỀU NÀYVideo
KHAI THỊ SỐ 21 CHÚNG TA MUỐN VĂNG SANH THÀNH PHẬT KHÔNG THỂ KHÔNG TU MƯỜI THIỆNVideo
KHAI THỊ SỐ 22 SÁU CƠI LUÂN HỒIVideo
KHAI THỊ SỐ 23 THẾ NÀO LÀ NIỆM PHẬT THÀNH KHỐIVideo
KHAI THỊ SỐ 24 XUẤT GIAVideo
KHAI THỊ SỐ 25 PHƯƠNG PHÁP 10 NIỆMVideo
KHAI THỊ SỐ 19 SÁT SANHVideo
KHAI THỊ SỐ 18 TỔN NGƯỜI LỢI M̀NH CHÍNH LÀ ÁCVideo
KHAI THỊ SỐ 17 V̀ SAO NIỆM PHẬT, VẪN BỊ QUẢ BÁO ĐỊA NGỤCVideo
KHAI THỊ SỐ 16 TẤT CẢ CHƯ PHẬT ĐỀU NIỆM A DI ĐÀ PHẬT MÀ THÀNH PHẬTVideo
KHAI THỊ SỐ 15 CHẤP TR̀ DANH HIỆU A DI ĐÀ PHẬT, NIỆM NIỆM ĐẾN MINH TÂM KIẾN TÁNHVideo
KHAI THỊ SỐ 14 PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT, DỤNG CÔNG MỘT M̀NHVideo
KHAI THỊ SỐ 13 NGHĨ PHẬT TH̀ LÀM PHẬT, NGHĨ QUỶ TH̀ LIỀN LÀM QUỶVideo
KHAI THỊ SỐ 12 THAM LAM LÀ BỆNH NẶNG NGHIÊM TRỌNG TRONG TAM ĐỘCVideo
KHAI THỊ SỐ 11 DỤNG CÔNG NIỆM PHẬT & SỰ CẢM ỨNG PHẬT BỒ TÁTVideo
KHAI THỊ SỐ 10 TU HÀNH, NGHE PHÁP KHÔNG ÍT, TẠI SAO CHẲNG THỂ VĂNG SANHVideo
KHAI THỊ SỐ 9 THẾ GIAN NÀY CÁI G̀ LÀ THẬTVideo
KHAI THỊ SỐ 8 SÁT SANH CÚNG TẾ KHI NGƯỜI THÂN CHẾT, CHÍNH LÀ HẠI NGƯỜI ĐĂ MẤTVideo
KHAI THỊ SỐ 7: CHÚNG TA PHẢI NÊN KHIẾP SỢ 3 ĐƯỜNG ÁCVideo
KHAI THỊ SỐ 6: CẢM ỨNG, HÀO QUANG TRONG PHÁP HỘI VÀ ĐẠO TRÀNGVideo
KHAI THỊ SỐ 5: SỰ THÙ THẮNG CỦA VIỆC LẠY PHẬTVideo
KHAI THỊ SỐ 4: TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO MỘNG 1Video
KHAI THỊ SỐ 3: MƯỜI SÁU CHỮ NÀY ĐĂ HẠI CHÚNG TA NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP RỒIVideo
KHAI THỊ SỐ 2 V̀ SAO NIỆM CÂU A DI ĐÀ PHẬT LẠI AN VUI NHƯ VẬYVideo
1 2
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn