PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Khai Thị Trực Tiếp Về TTQA Giảng Lục Ḥa Kính
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleNghe Mp3 Download
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 24 , Ngày 31/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 23 , Ngày 30/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 22, Ngày 29/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 21, Ngày 28/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 20, Ngày 27/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 19, Ngày 26/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 18, Ngày 25/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 17, Ngày 24/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 16, Ngày 23/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 15, Ngày 22/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 14, Ngày 19/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 13, Ngày 18/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 12, Ngày 15/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 11, Ngày 14/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 10, Ngày 13/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 9, Ngày 12/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 8, Ngày 08/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 7, Ngày 04/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 6, Ngày 01/08/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 5, Ngày 31/7/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 4, Ngày 30/7/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 3, Ngày 29/7/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 2, Ngày 28/7/2016VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 1, Ngày 27/7/2016VideoMP3
1
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn