PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Ḥa Thượng Tịnh Không Trích đoạn - khai thị của HT. Tịnh Không
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleNghe Mp3 Download
Trích đoạn 99
Trong qua khứ đă từng cúng dường chư Phật, đời này mới gặp pháp môn Tịnh Độ
VideoMP3
Trích đoạn 98
Pháp môn Tịnh Độ quá dễ hành nên mọi người xem thường
VideoMP3
Trích đoạn 97
A Di Đà Phật xây dựng trường học, tất cả chư Phật giới thiệu chiêu sinh
VideoMP3
Trích đoạn 96
Tạo ngũ nghịch thập ác có thể văng sanh Cực Lạc hay không
VideoMP3
Trích đoạn 95: Một niệm bất giác là nguồn gốc của mọi nỗi khổVideoMP3
Trích đoạn 94: Điều kiện văng sanh Cực Lạc vô cùng đơn giảnVideoMP3
Trích đoạn 93
Tịnh Độ là pháp môn phương tiện cứu cánh.
VideoMP3
Trích đoạn 92: Giữ lục căn thanh tịnh trước cảnh giới lục trầnVideoMP3
Trích đoạn 91: Vạn pháp như mộng, đừng nên chấp trướcVideoMP3
Trích đoạn 90: Người thượng trí và kẻ hạ ngu đều dễ thành tựuVideoMP3
Trích đoạn 89: Pháp Môn Tịnh Độ chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùngVideoMP3
Trích đoạn 88: Văng sanh gặp Di Đà lo ǵ không khai ngộ.VideoMP3
Trích đoạn 87: Vẫn c̣n nhiều người chưa hiểu tường tận công đức danh hiệu Phật.VideoMP3
Trích đoạn 86: Có rất nhiều Bồ Tát không tin pháp môn Tịnh Độ nên đă bị thoái chuyển.VideoMP3
Trích đoạn 85: Vạn Pháp vô thường, sát na sanh diệtVideoMP3
Trích đoạn 84
Đến thế giới Cực Lạc sẽ có pháp tánh thân, sống trong pháp tánh độ.
VideoMP3
Trích đoạn 83
Trong tâm thanh tịnh, pháp c̣n phải xả huống hồ phi pháp.
VideoMP3
Trích đoạn 82
Tịnh Độ là pháp môn viên đốn thâm diệu.
VideoMP3
Trích đoạn 81
Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, tịnh nghiệp khó thành.
VideoMP3
Trích đoạn 80: Đoạn trừ tập khí phiền năo không hề đơn giảnVideoMP3
Trích đoạn 79; Ngũ Nghịch Thập Ác Cho Đến Bồ Tát Đều Có Thể Văng SanhVideoMP3
Trích đoạn 78; Từ cơi ngũ trược ác thế di cư sang cơi Cực LạcVideoMP3
Trích đoạn 77; Tín Nguyệ Hạnh đầy đủ nhất định được văng sanhVideoMP3
Trích đoạn 76; Ti vi Mạng Internet đang dạy hư con ngườiVideoMP3
Trích đoạn 75; Tán tâm niệm Phật cũng đươc văng sanhVideoMP3
Trích đoạn 74; Niệm một câu Phật hiệu là đại phước báuVideoMP3
Trích đoạn 73; Tŕ danh niệm Phật có thể hoành xuất Tam GiớiVideoMP3
Trích đoạn 72; Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên Phụ Vương niệm PhậtVideoMP3
Trích đoạn 71; Thế giới Cực Lạc là Pháp Tánh Độ Thù thắng vô songVideoMP3
Trích đoạn 70; Pháp thập niệm của Ḥa Thượng Tịnh KhôngVideoMP3
1 2 3 4 5 6 7
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn