PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Đĩa Giảng 2015-2016 Tại Mỹ Các Đĩa Giảng Khác
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleDownload Video Download
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ
Video
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 2
05/11/2016
Video
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 1 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Video
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 2 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Video
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 3/3 Tại Atlanta
09/10/2016
Video
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 1/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Video
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 2/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Video
ĐĐ.Thích Giac Nhàn Khai Thị Và Kiểm Tra Thoại Tướng cho Hương Linh Lê Thị Diệu LoanVideo
Mái Chèo Lâm Chung Tại Chicago, 25/09/2016Video
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Phần 2, Tại ChicagoVideo
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 6, Tập 1, 27/08/2016, Tại Seatle
Video
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 6
Phần 2
27/08/2016
Video
Chữ Hiếu Trong Kinh Tạng Bắc Truyền Và Nam Truyền
Vu lan 2016
Video
Pháp Duyên Pháp Hội Vô Lượng Thọ Trên Không Trung
20/08/2016
Video
Ư Nghĩa Báo Hiếu Trong Kinh Tạng Nam Truyền Và Bắc Truyền, San
Jose, 14/8/2014
Video
Lâm Chung Tiếp Dẫn 2016 Tại Tịnh Tông Học Hội, Pennsylvania, Hoa KỳVideo
'Tông Thú Của Pháp Môn Tịnh Độ' Phần 2, Tịnh Tông Học Hội, Pennsylvania, Hoa KỳVideo
'Tông Thú Của Pháp Môn Tịnh Độ' Phần 1, Tịnh Tông Học Hội, Pennsylvania, Hoa KỳVideo
Công Đức Các Vị Bồ Tát Hộ Tŕ Chánh Pháp, Vancouver 02/07/2016Video
Phẩm 24 Tam Bối Văng Sanh, Vancouver 02/07/2016Video
Sự Kiện Quan Trọng Nhất Đời Người, Vancouver 03/07/2016Video
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quan Âm Đi Vào Cuộc Đời
Lễ Vía Quan Âm 17/07/2016 Tập 1
Video
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quan Âm Đi Vào Cuộc Đời
Lễ Vía Quan Âm 17/07/2016 Tập 2
Video
Nguyện 21 Sám Hối Được Văng Sanh 16/07/2016 Tập 1Video
Nguyện 21 Sám Hối Được Văng Sanh 16/07/2016 Tập 2Video
10 Công Đức Phóng Sanh Tại Boston
Hoa Kỳ 19/06/2016
Video
Sự Kiện Quan Trọng Nhất Đời Người
Boston, Hoa Kỳ 19/06/2016
Video
Sự Kiện Quan Trọng Nhất Đời Người
Oregon
12/06/2016
Video
Củng Cố Tín Tâm Những Hành Giả Tu Tịnh Độ 11/6/2016
Oregon, Hoa Kỳ
Video
Khai Thị Hộ Niệm Cho Phật Tử Hồ Công MẫnVideo
1 2 3
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn