PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Sách Nói Tịnh Độ
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kêDanh Mục: Sách Nói Tịnh Độ
 • Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục (14)
 • Lá Thư Tịnh Độ (7)
 • Tịnh Độ Vấn Đáp (1)
 • Tám Bài Thuyêt Pháp của ĐS Ấn Quang (4)
 • Lời Pháp Vàng Ngọc (7)
 • Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục (1)
 • Phật Học Vấn Đáp - Lư Bỉnh Nam (9)
 • Phương Pháp Tu Học - Lời Khi Thị Của Pháp Sư Tịnh Không (13)
 • Trước và sau khi chết v́ sao phải trợ niệm (1)
 • Xin đừng giết hại động vật (8)
 • Nh́n Thấu Là Trí Huệ Chân Thật (3)
 • Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền (1)
 • Niệm Phật Thành Phật (5)
 • Đệ Tử Quy-Học Làm Người (1)
 • Báo Ứng Hiện Đời (18)
 • Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (7)
 • Tịnh Tông Nhập Môn (4)
 • Hành Trang Cho Ngày Cuối (3)
 • V́ Sao Niệm Phật Không Văng Sanh (3)
 • Khai Thị Phật Học (1)
 • Vấn Đáp Phật Học (1)
 • Nên Dùng Ân Đức Để Hóa Giải Hận Thù (3)
 • Chỉ Rơ Công Phu Niệm Phật (1)
 • Xin Dung Pha Thai Giet Con (3)
 • Niệm Phật Chỉ Nam (4)
 • Quê Hương Cực Lạc (1)
 • Thông Điệp Từ Tâm (1)
 • Văn Khuyên Phát Bồ Đề Tâm (3)
 • Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung (6)
 • Mấy Điệu Sen Thanh (Những Tấm Gương Văng Sanh) (25)
 • Âm Luật Vô T́nh - Quả Báo Của Tà Dâm (3)
 • Cẩm Nang Ăn Chay (1)
 • Lời Tâm Sự Của Một Thai Nhi Vô Tội (1)
 • Cứu Vật Phóng Sanh (1)
 • Nước Mắt Của Mẹ (1)
 • Nhẫn Th́ An (1)
 • Lóng Đục Thành Trong (1)
 • Lời Khai Thị Của Ḥa Thượng Tịnh Không cho Đồng Học Tịnh Tông (1)
 • Công Đức Xuất Gia (1)
 • Mười Hai Đại Nguyện Của Bồ Tát Quan Âm (1)
 • Sống Với Tâm từ (1)
 • Lời Khai Thị Vàng Ngọc Của Ḥa Thượng Trí Tịnh (1)
 • Hạnh Nguyện Của Đại Thế Chí Bồ Tát (1)
 • Chánh Báo Và Y Báo Của Đức Phật A Di Đà (1)
 • Hanh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (1)
 • Hai Mươi Lăm Đại Nguyện Của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (1)
 • Những Câu chuyện Ư Nghĩa (1)
 • Oai Nghi Dành Cho Người Phật tử Tại Gia (1)
 • Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo (6)
 • khuyến tu Tịnh Độ Thiết Yếu (1)
 • Sự Thù Thắng Không Thể Nghĩ Bàn Của Danh Hiệu Phật (1)
 • Trích Đoạn Âm Luật Vô T́nh-Quả Báo Của Tà dâm-quả Báo Của Thủ Dâm-Video (13)
 • Công Đức Niệm Phật-HT Tinh Không (4)
 • Một Lá Thư gửi Khắp Ấn Quang Đại Sư (1)
 • Hải Hội Thánh Hiền Lục - HT Hải Hiền 112 Tuổi (7)
 • Khuyên Người Vỏ Sự Sát Hại-Vạn Thiện Tiên Tư (14)
 • Khuyên Người Bỏ Sự Dâm Dục - Dục Hải Hồi Cuồng (3)
 • Một Trăm Bài Kệ Niệm Phật Của Triệt Ngộ Đại Sư (2)
 • Những Câu Chuyện Báo Ứng Nhân Quả (38)
 • Những Huấn Thị Về Tịnh Độ (20)
 • (Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
  Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

  Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
  Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
  Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

  Website: www.voluongtho.vn