PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP
Nghe MP3 Thầy Giác Nhàn




product-cotphaivn
Chủ Nhật [23/11/2014] Cộng Tu Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Kinh A Di Đà Phần 1/5, Calgary, Canada
Kư Sự, Vía Quan Âm Tháng 9 Nhuận Giáp Ngọ Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
Tập 14, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
2014/9(N) Lễ Vía Quan Âm, 12 Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Đi Vào Cuộc Đời
Kư sự chùa Pháp Thường - Nhơn Trạch Đồng Nai
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO-Phần 2
[16/11/2014] ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Pháp Tại Tịnh Thất Quan Âm
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD1, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada
Lễ Vía Quán Thế Âm 19/9 Nhuận/Giáp Ngọ
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD2, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Thất Quan Âm 26/11
ĐĐ Giác Nhàn Giảng Pháp Và Lập Đàn Lễ 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nhân Lễ Vía Quán Thế Âm Tháng 9/2014 Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
Kư Sự: TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THÂYGIÁC NHÀN HIỆN GIỜ SINH HOẠT RA SAO
Liên kết




Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn