PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
Trích Đoạn 23: Niệm 1 Câu Phật Hiệu Là Đă Bao Gồm Tất Cả Kinh Giáo Và Pháp Môn
Trích đoạn 24: Tài - sắc - Danh - Thực - Thùy - Là 5 Cái Gốc Của Địa Ngục
H́nh Ành Pháp Hội Vía Quan Âm tại Nam CaLi - Hoa Kỳ(17/7/2016)
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [16/07/2016]
Phẩm Thứ 6, Kinh Vô Lượng Thọ, Tập3, Giảng Tại Nhật Bản
Trích đoạn 22: Nguyện 18 Của Phật A Di Đà: 10 Niệm Tất Được Văng Sanh Cực Lạc
Trích Đoạn 21: Phải Đầy Đủ Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên Mới Được Sanh Về Cực Lạc
TTQA Tổ Chức Giổ Kỵ Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn [10/7/2016]
TTQA Tổ Chức Giổ Kỵ Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn [9/7/2016]
TTQA Tổ Chức Giổ Kỵ Thân Mẫu ĐĐ Thích Giác Nhàn [Tối 9/7/2016]
10 Công Đức Phóng Sanh Tại Boston - Hoa Kỳ 19/06/2016
Lễ Phóng Sanh, Cúng Dường Trai Tăng Và Phát Quà Từ Thiện Tại Chùa Linh Phước - Hậu Giang
19 TD19: Hải Hiền Lăo HT Là Một Tấm Gương Niệm Phật Trong Thời Hiện Đại
Trích đoạn 20: Mười Phương Chư Phật Đều Tán Thán Ca Ngợi Công Đức Của Phật A Di Dà
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn