PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

product-cotphaivn
Tập 20, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 19, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Công Đức Phóng Sanh Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Tật - Chùa Linh Phước
Phóng Sanh Tại Chùa Linh Phước - Hậu Giang
Lễ Vía Quán Thế Âm ngày 19/2/Ất Mùi DVD1
Lễ Vía Quán Thế Âm ngày 19/2/Ất Mùi DVD2
LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM BỒ TÁT 19/02/Ất Mùi (2015)
Bổn Phận Và Mục Đích Của Người Xuất Gia Và Tại Gia DVD1
Bổn Phận Và Mục Đích Của Người Xuất Gia Và Tại Gia DVD2
Lễ Xuất Gia Cho Các Chú Tại Tịnh Thất Quan Âm
ĐĐ. Thích Giác Nhàn chủ giảng 'BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI XUẤT GIA'
Đức Phật A Di Đà Là Đại Y Vương
Nhân Duyên Thỉnh Phật Và Thờ Phật - Niệm Phật Đường Liên Tŕ Đà Nẵng - 18/03/2015
Tập 18, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn