PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (17/ 01/ 2017)
Trích đoạn 67; Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật
Trích đoạn 68: Vấn đề hộ niệm văng sanh
Trích đoạn 69; Văng sanh đến thế giới Cực Lạc sẽ mau chóng thành Phật
Trích đoạn 70; Pháp thập niệm của Ḥa Thượng Tịnh Không
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (16/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (15/ 01/ 2017)
Đại Lễ Phóng Sanh Và Cúng Dường Trai Tăng Tại: Thiền Viện Qui Sơn 15/01/2017
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (14/ 01/ 2017)
Tổ Chức Đại Lễ Phóng Sanh Tại Chùa Linh Phước - Hậu Giang
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (13/ 01/ 2017)
Phóng Sanh & Phát Quà Từ Thiện Tại Tây Ninh (07/01/2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (12/ 01/ 2017)
Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (11/ 01/ 2017)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn