PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
Niệm Phật, phóng sanh, cầu an đầu năm
Lễ thế phát xuất gia của các chú Tịnh nhân Tịnh Thát Quan Âm với HT: Thượng Minh Hạ Chiếu tại chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Phóng sanh, chia sẻ ở niệm phật đường và từ thiện - Hà Nội
Cúng dường tịnh tài tăng ni giáo hội- hội nghị ḱ 5 khóa 7 - TP.HCM
Đảnh lễ, chúc tết, cúng dường trung ương giáo hội phật giáo - Hà Nội
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Ngày 22-23-24/2/2017
Tập 61, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ
Đêm Giao Thừa Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 27/01/2017
Hải Hội Thánh Hiền Lục Tập 7
Hải Hội Thánh Hiền Lục Tập 6
Hải Hội Thánh Hiền Lục Tập 5
Hải Hội Thánh Hiền Lục Tập 4
Hải Hội Thánh Hiền Lục Tập 3
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn