PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

product-cotphaivn
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 12 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 6 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 5 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Nguyện Thứ 20 , Lâm Chung Tiếp Dẫn, cộng tu 01/11/2015 Tại San Jose Hoa Kỳ
Cộng Tu Chủ Nhật - Tịnh Thất Quan Âm Ngày 08/11/2015
Tập 50, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 4 Tại Pḥng Quay Cali, Hoa Kỳ
Cộng Tu Chủ Nhật - Tịnh Thất Quan Âm Ngày 01/11/2015
H́nh Cộng Tu Chủ 01/11/2015 Tại San Jose, Cali, Hoa Ḱ
Tập 49, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Công Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Âm - 25/10/2015
Tập 48, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Cộng Tu Chủ Nhật - 18/10/2015 Tại Tịnh Thất Quan Âm
Phật Tử Và Các Chú Tịnh Thất Quan Âm Tặng Quà Từ Thiện Cho Người Khuyết Tật Và Người Dân Tộc Tại Di Linh-Đức Trọng
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn