PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

product-cotphaivn
Kư Sự Lễ Vu Lan Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm - 2015 Ất Mùi
H́nh Ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Tại San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ - Tháng 7 Ất Mùi
Tập 40, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Xin Đừng Giết Hại động Vật Tập 01
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Tịnh Thất Quan Âm - Tháng 7 Ất Mùi
Lời Tâm Sự Của Một Thai Nhi Vô Tội
Tập 39, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 38, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 37, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
14 công đức vô úy thí của người niệm và đảnh lễ danh hiệu Bồ Tát Quan Âm DVD2
14 công đức vô úy thí của người niệm và đảnh lễ danh hiệu Bồ Tát Quan Âm DVD1
Giới Thiệu Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2015 Tại San-Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ
Cẩm Nang Ăn Chay
H́nh Ảnh Lạy Ngũ Bách Danh Bồ Tát Quán Thế Âm - San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn