PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP
Nghe MP3 Thầy Giác Nhàn
product-cotphaivn
2014-9(N) Lễ Vía Quan Âm - 12 Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Đi Vào Cuộc Đời
Kư sự chùa Pháp Thường - Nhơn Trạch Đồng Nai
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO-Phần 2
[16/11/2014] ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Pháp Tại Tịnh Thất Quan Âm
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD1- Chùa Trừng Thủy Montreal - Canada
Lễ Vía Quán Thế Âm 19/9 Nhuận/Giáp Ngọ
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD2- Chùa Trừng Thủy Montreal - Canada
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Thất Quan Âm 26/11
ĐĐ Giác Nhàn Giảng Pháp Và Lập Đàn Lễ 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nhân Lễ Vía Quán Thế Âm Tháng 9/2014 Tại Chùa Đại Ṭng Lâm
Kư Sự: TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THÂYGIÁC NHÀN HIỆN GIỜ SINH HOẠT RA SAO
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO ?-Phần 1
25-10-2014 ĐĐ Thích Giác Nhàn Cùng Đại Chúng Công Phu Khuya Và Nói Chuyện Chia Sẻ
24-10-2014 ĐĐ Thích Giác Nhàn Cùng Đại Chúng Công Phu Khuya Và Nói Chuyện Chia Sẽ
21-10-2014 ĐĐ Thích Giác Nhàn Cùng Đại Chúng Công Phu Khuya Và Nói Chuyện Chia Sẽ
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn