PHP HỘI NIỆM PHẬT A DI Đ
Tịnh Thất Quan m
PHP M
HNH ẢNH HOẰNG PHP

Đăng K Nhận Tin Tức Mới Qua Email

product-cotphaivn
Thuyết Giảng Tại Cha Thập Phương - Q Bnh Thạnh, TP HCM - 28/01/2015
Qy Trọng Sanh Mạng Xin Đừng Ph Thai Giết con, Tập 2
PP Tr Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đ, Phần 4/4, Vancouver, Canada
Lm Chung Tiếp Dẫn, Vancouver, Canada
ĐĐ Thch Gic Nhn Thuyết Giảng Tại Tịnh Thất Quan m, Chủ Nhật(18/01/2015)
Lễ Va Đức Phật A Di Đ tại cha Hộ Php, B Rịa, Vũng Tu
Tổ Chức Phng Sanh - Thuyết Giảng Tại Cha Lin Hoa 15/11/Gip Ngọ
Trợ Niệm Lc Lm Chung , Phần 5/5 , Calgary, Canada
Tập 16, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Ch 2014
LỄ VA PHẬT A DI Đ TẠI CHA HỘ PHP NGY 17/11/GIP NGỌ
10 Cng Đức Niệm Phật, Phần 4/5, Calgary, Canada
10 Cng Đức Niệm Phật, Calgary, Canada
Giảng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đ, Nguyện Thứ Nhất, Đại Tng Lm
Cộng Tu Chủ Nhật [28/12/2014] Tại Cha Đại Tng Lm
Lin kết
Php Hội Niệm Phật A Di Đ - Quan m Tịnh Thất - Trụ Tr: ĐĐ Thch Gic Nhn

Tổ 15, Thn Trung Hiệp, x Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn