PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

product-cotphaivn
Tịnh Thất Quan Âm - Sáng Mồng Hai [ 09/02/2016 ]
Phần 2-HT. Tịnh Không Chúc Tết - 2016 - Bính Thân
Tịnh Thất Quan Âm Đón Giao Thừa - Sáng Mồng Một [ 01/01/Bính Thân ]
Thuyết Pháp Mới Nhất - HT. Tịnh Không Chúc Tết - 2016 - Bính Thân
Phẩm Thứ 6, Kinh Vô Lượng Thọ, Tập 3, Giảng Tại Đài Loan
Lễ Tất Niên Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 31/01/2016
Mười Công Đức Lạy Phật - Phần 1 - Ngày 09/01/2016 - Arizona
Tập 54, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Pháp Hội Cộng Tu Cuối Năm - Cali - Hoa Kỳ - Chủ Nhật 24/01/2016
Cộng tu chủ nhật tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 24/01/2016
Nhân Loại Ứng Phó Với Thiên Tai Ra Sao -Trọn Bộ 3 Phần- Tịnh Thất Quan Âm
Cúng Dường Trai Tăng 5/1/2016 - Gia Đ́nh Nghệ Sĩ Châu Thanh
Nhân Loại Ứng Phó Với Thiên Tai Ra Sao Phần 3- Tịnh Thất Quan Âm
Cộng tu chủ nhật tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 17/01/2016
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn