PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

product-cotphaivn
ĐĐ. Thích Giác Nhàn chủ giảng 'Ư NNGHĨA CỦA XUẤT GIA'
Đức Phật A Di Đà Là Đại Y Vương
Nhân Duyên Thỉnh Phật Và Thờ Phật - Niệm Phật Đường Liên Tŕ Đà Nẵng - 18/03/2015
Tập 18, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn DVD1
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn DVD2
Lễ An Vị Phật Tại Niệm Phật Đường Liên Tŕ Đà Nẵng - 18/03/2015
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Tại Chùa An Sơn-Cẩm Lệ-Đà Nẵng
Ăn Chay Để Cứu Môi Trường - An Vị Phật Quán Cơm Chay Từ Bi
HẢI HỘI THÁNH HIỀN 2015 (HD)- Lược thuật sự văng sanh của lăo Ḥa Thượng Hải Hiền 112 tuổi
Kư sự, rằm tháng giêng Ất Mùi tại Tịnh Thất Quan Âm
ĐĐ Thích Giác Nhàn Phóng Sanh Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu
LỄ AN VỊ PHẬT TẠI QUÁN CƠM CHAY HOA TỪ BI - Cần Thơ - ĐĐ Thích Giác Nhàn
ĐĐ Thích Giác Nhàn Động Viên Phật Tử Tu Tập Rằm Tháng Giếng Ất Mùi(2015)
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn