PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
Tịnh Thất Quan Âm - Cộng Tu Chủ Nhật [25/04/2016]
Tập 59, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ - Chủ Nhật 17/04/2016
Lễ Vía Quan Âm Tại Cali Hoa Kỳ DVD1, 19/2/Bính Thân
Lễ Vía Quan Âm Tại Cali Hoa Kỳ DVD2, 19/2/Bính Thân
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ - Thứ bảy 16/04/2016
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ - Chủ Nhật 10/04/2016
H́nh Ảnh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Do ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ - 10/04/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Phẩm 25 Kinh VLT Chánh Nhân Văng Sanh Tập 11
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Phẩm 25 Kinh VLT Chánh Nhân Văng Sanh Tập 10
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Phẩm 25 Kinh VLT Chánh Nhân Văng Sanh Tập 8
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Phẩm 25 Kinh VLT Chánh Nhân Văng Sanh Tập 9
Tập 58, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Kỳ Tích Văng Sanh Của Cư Sĩ Dương Hồng Mai
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn