PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

product-cotphaivn
Không Thể Thiếu Sư Phụ
Tập 30, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Thông Tin Tô Chức Pháp Hội Vô Lượng Thọ Và Lạy Ngũ Bách Danh
Tập 29, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 28, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Bổn Phận Và Mục Đích Của Người Xuất Gia Và Tại Gia DVD1
Bổn Phận Và Mục Đích Của Người Xuất Gia Và Tại Gia DVD2
Kư Sự Lễ Phật Đản 14 4 Ât Mùi Tịnh Thất Quan Âm
Tập 27, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Cứu Thế Giới Từ Căn Bản, Phần 1
Cứu Thế Giới Từ Căn Bản , Phần 2
Tịnh Thất Quan Âm Tổ Chức Lễ Phật Đản 14/04/Ất Mùi
Tập 26, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Kư Sự Hộ Niệm tại Tịnh Thất Quan Âm - Phần 2
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn