PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục - Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
H̀NH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM THÁNG 4/ĐINH DẬU
Trích đoạn 160- Người học Phật nên buông xả tâm oán hận và bất b́nh.
Trích đoạn 161- Các tông phái và tôn giáo nên b́nh đẳng tôn trọng, không nên khen ḿnh chê người
Trích đoạn 162- Chúng ta niệm Phật không thể văng sanh v́ buông không nổi thế gian này.
Trích đoạn 163-Tŕ giới niệm Phật, một đời thành tựu đạo nghiệp.
Trích đoạn 164- Tu B́nh Đẳng Giác, đến Thế giới Cực Lạc sẽ chứng được Vô Lượng Thọ.
Công Đức In Đại Tang Kinh - HT Tịnh Không
Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)
Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Thất Quan Thế Âm Ngày 07/05/2017 (12/04/Đinh Dậu)
Thiên Hạ Phụ Tử tập 3 Đút Cơm Cho Cha Mẹ Ăn
Thiên Hạ Phụ Tử tập 4 Công Việc Ǵ Cũng Phải Biết Làm
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn