PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

product-cotphaivn
Kư Sự Hộ Niệm tại Tịnh Thất Quan Âm - Phần 2
Tập 25, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 24, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Văng Sanh Cực Lạc(Bản gốc có thuyết minh)
Tập 23, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 22, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Kư Sự Phóng Sanh Chùa Linh Phước Hậu Giang
Tập 21, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Kư Sự Lễ Hội Ngũ Bách Danh đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm 19/02 Ất Mùi, Đại Ṭng Lâm
Tập 20, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tập 19, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Công Đức Phóng Sanh Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Tật - Chùa Linh Phước
Phóng Sanh Tại Chùa Linh Phước - Hậu Giang
Lễ Vía Quán Thế Âm ngày 19/2/Ất Mùi DVD1
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn