PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục - Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
H̀NH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM THÁNG 4/ĐINH DẬU
Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa An Sơn Cổ Tự (14/4/2017)
CHƯƠNG TR̀NH CÚNG DƯỜNG THIÊN TĂNG TẠI CHÙA ĐẠI T̉NG LÂM - NGÀY 25/06/2017 ( NHẰM NGAY 02/06/ÂM LỊCH )
ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH VỚI CÁC ĐỒNG TU TỊNH ĐỘ HIỆN NAY - HT TỊNH KHÔNG
Tập 66, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Trích đoạn 160- Người học Phật nên buông xả tâm oán hận và bất b́nh.
Trích đoạn 161- Các tông phái và tôn giáo nên b́nh đẳng tôn trọng, không nên khen ḿnh chê người
Trích đoạn 162- Chúng ta niệm Phật không thể văng sanh v́ buông không nổi thế gian này.
Trích đoạn 163-Tŕ giới niệm Phật, một đời thành tựu đạo nghiệp.
Trích đoạn 164- Tu B́nh Đẳng Giác, đến Thế giới Cực Lạc sẽ chứng được Vô Lượng Thọ.
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn