PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
ĐĐ. Thích Giác Nhàn Tổ Chức Pháp Hội Tại Toronto - Canada
Chú Nhuận Ngữ Chia Sẽ Đề Tài Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 3, 14/09/2016
Chú Thánh Tuệ Chia Sẽ Đề Tài Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 3, 15/09/2016
Chú Nhuận Biện Chia Sẽ Chuyên Đề Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 3, Ngày 12/09/2016
Thầy Nhuận Quy Chia Sẽ Chuyên Mục Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 4, 21/09/2016
Thầy Nhuận Huy giảng chuyền đề Ấn Quang Đại Sư, Tập 4, 20/09/2016, tại Tịnh Thất Quan Âm
Chú Nhuận Đắc Chia Sẽ Đề Tài Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 3, 10/09/2016
Chú Nhật Đức Chia Sẽ Đề Tài Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 3, 16/09/2016
Chú Nhuận Tạng Chia Sẽ Đề Tài Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 2, 12/09/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Tịnh Nghiệp Tam Phước, Tập 13, Ngày 29/09/2016
Tổ Chức Phóng Sanh Tại Chùa Tiên Châu - TP Vĩnh Long (25/9/2016)
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Tịnh Nghiệp Tam Phước, Tập 12, Ngày 28/09/2016
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [25/09/2016]
Bao La T́nh Thầy Pháp Sư Thích Giác Nhàn
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn