PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
Chữ Hiếu Trong Kinh Tạng Bắc Truyền Và Nam Truyền - Vu lan 2016
Pháp Duyên Pháp Hội Vô Lượng Thọ Trên Không Trung - 20/08/2016
Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Tịnh Thất Quan Âm - 22.08.2016
Chú Thánh Tuệ Chia Sẻ Chuyên Đề Kinh Vô Lượng Thọ - 22/08/2016 Tại Tịnh Thất Quan Âm
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 15, Ngày 22/08/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 14, Ngày 19/08/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Pháp Duyên Pháp Hội Vô Lượng Thọ Trên Không Trung - 20/08/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 13, Ngày 18/08/2016
Chú Nhật Đức Chia Sẻ Chuyên Đề Ấn Quang Đại Sư - 20/8/2016 Tại Tịnh Thất Quan Âm
Lễ Vu Lan 2016 Tại San-Jose, Cali, Hoa kỳ
H́nh Ảnh Lễ Vu Lan Tại Linh Phước Tự, Hậu Giang
Chú Nhuận Ngữ Chia Sẽ Chuyên Đề Phương Pháp Tŕ Niệm Tại Tịnh Thất Quan Âm - 17/06/2016
Chú Nhuận Chí Chia Sẽ Đề Tài Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm 16/08/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Ḥa Kính, Tập 16, Ngày 23/08/2016
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn