Tài liệu và tuyển tập các đĩa về hộ niệm tại Tịnh Thất Quan Âm

1. NHỮNG LỜI DẶN DÒ CHUẨN BỊ TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG

2. HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÚC LÂM CHUNG-ẤN QUANG ĐẠI SƯ

3. TÀI LIỆU VÀ VIDEO VỀ HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM KHI LÂM CHUNG – HT TỊNH KHÔNG

4. TUYỂN TẬP CÁC ĐĨA VỀ HỘ NIỆM TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM.

5. TUYỂN TẬP CÁC GƯƠNG HỘ NIỆM VÃNG SANH TẠI ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN