PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleNghe Mp3 Download
Tứ Trọng Ân VCD2, Chùa Quang Minh, Bắc Ninh,VideoMP3
Nguyện thứ 1, Đại Nguyện Đức Phật A Di ĐàVideoMP3
Tâm Thành Niệm Phật, Phần 2VideoMP3
Tâm Thành Niệm Phật, Phần 1VideoMP3
Đoàn Phật Tử Phan Thiết Lên Cộng Tu Tại Tịnh Thất Quan ÂmVideoMP3
10 Công Đức Niệm Phật Lớn TiếngVideoMP3
Một Ngày Cộng TuVideoMP3
Niệm Phật Sanh Tịnh Độ 24/01/2010 VCD1VideoMP3
Niệm Phật Sanh Tịnh Độ 24/01/2010 VCD2VideoMP3
Cộng Tu Một Ngày Lần 5, 2010/01VideoMP3
Ư Nghĩa Dâng Sao Cầu AnVideoMP3
10 Công Đức Ấn Tống Kinh Tượng PhậtVideoMP3
Công Năng Và Lợi Ích Lễ 500 Lạy Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế ÂmVideoMP3
Thăm Phật Tích Đài Loan, Phần 2VideoMP3
Nguyện Thứ 19, Phát Bồ Đề Tâm, Linh Sơn Pháp ẤnVideoMP3
48 Đại Nguyện Phật A Di Đà Nguyện Thứ 18VideoMP3
Giảng Nguyện Thứ 28, 29 Và 31 Trong 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di ĐàVideoMP3
Giảng Nguyện Thứ 44, 45 Trong 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di ĐàVideoMP3
48 Đại Nguyện Phật A Di Đà, Nguyện Thứ 6,7,8VideoMP3
Niệm Phật Chuyến Hoá Bệnh Nan Y, Cụ Tư ÍchVideoMP3
Hội Người Mù Phát Biểu 3 Ngày Cộng TuVideoMP3
Lễ Chung Thất Trai Tuần PT Diệu Âm Thiện ChánhVideoMP3
10 Công Đức Phóng SanhVideoMP3
Tin Sau Nguyện Thiết Hành Chuyên, Kim Liên, Hải PḥngVideoMP3
Nguyện thứ 21, Đại Nguyện Đức Phật A Di ĐàVideoMP3
Lạy Phật Để Chuyển Nghiệp LựcVideoMP3
Tịnh Độ Thực NghiệmVideoMP3
Vượt Luân Hồi Vào Tịnh ĐộVideoMP3
Lễ Khai Khóa Pháp Hội Niệm Phật A Di ĐàVideo
ĐĐ Thích Thầy Giác Nhàn nói ǵ về quyết định tạm ngưng trụ tŕ 3 năm của ban trị sự tỉnh Lâm ĐồngVideo
1 2 3
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn