PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleNghe Mp3 Download
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung, DVD1, CaliforniaVideoMP3
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung, DVD2, CaliforniaVideoMP3
PP Trợ Niệm Cho Người Lúc Lâm Chung, DVD1, Houston, Hoa KỳVideoMP3
PP Trợ Niệm Cho Người Lúc Lâm Chung, DVD2, Houston, Hoa KỳVideoMP3
Tổ Chức Khai Mạc Pháp Hội tại Houston, Hoa KỳVideoMP3
10 Công Đức Lễ Phật Đĩa 2. Atlanta Hoa KỳVideoMP3
10 Công Đức Lễ Phật Đĩa 1, Atlanta Hoa KỳVideoMP3
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đĩa 2, Atlanta, Hoa KỳVideoMP3
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đĩa 1, Atlanta, Hoa KỳVideoMP3
Công Đức In Kinh, Niệm Phật, Lạy Phật, Phóng Sanh, Missouri, Hoa KỳVideoMP3
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD2, Chicago, Hoa KỳVideo
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD1, Chicago, Hoa KỳVideo
Công Đức In Kinh, Lạy Phật, Niệm Phật DVD1, Chicago, Hoa KỳVideoMP3
Công Đức In Kinh, Lạy Phật, Niệm Phật DVD2, Chicago, Hoa KỳVideo
10 Công Đức Ấn Tống Kinh Tượng Phật, Oregon, Hoa KỳVideoMP3
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD1, Oregon, Hoa KỳVideoMP3
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD2, Oregon, Hoa KỳVideoMP3
Tổ Chức Khai Mạc Pháp Hội Tai OregonVideoMP3
Công Đức Tụng Kinh Niệm Phật Chuyển Hóa Nghiệp Lực DVD1, SeattleVideoMP3
Công Đức Tụng Kinh Niệm Phật Chuyển Hóa Nghiệp Lực DVD2, SeattleVideoMP3
Hoằng Pháp Tại Chùa Phước Thiên, CampuchiaVideoMP3
Giảng Công Đức Tụng Kinh VLT Tại NPĐ HongKongVideoMP3
TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC phần 1, Melbourne Úc Châu 2012, ĐĐ Thích Giác NhànVideoMP3
TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC phần 2, Melbourne Úc Châu 2012, ĐĐ Thích Giác NhànVideoMP3
10 CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT (Phần 1) 2012 tại Sydney, Úc Châu, ĐĐ Thích Giác NhànVideoMP3
10 CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT (Phần 2) 2012 tại Sydney, Úc Châu, ĐĐ Thích Giác NhànVideoMP3
10 CÔNG ĐỨC IN ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT, Úc Châu 2012, ĐĐ Thích Giác NhànVideoMP3
10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT LỚN TIẾNG, UC CHAU 23 11 2012, ĐĐ Thích Giác NhànVideoMP3
THÂM NHẬP MỘT MÔN TRƯỜNG THỜI HUÂN TU, TÂY ÚC 2012, ĐĐ Thích Giác NhànVideoMP3
Con Đường Về Tịnh Độ, CaLi Hoa Kỳ, 2011VideoMP3
1 2 3
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn