PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleNghe Mp3 Download
Ư Nghĩa Niệm Phật 1 ngày 1 đêm, Vía Di Đà 2010, Phần 1VideoMP3
Pháp Môn Niệm Phật VCD1 16/11/2010VideoMP3
Pháp Môn Niệm Phật VCD2 16/11/2010VideoMP3
Đức Phật Là Đại Y VươngVideo
Sám Hối Được Văng Sanh 30/10/2010VideoMP3
Sám Hối Được Văng Sanh 07/10/2010VideoMP3
Phần 1. Lợi Ích Phóng Sanh , Chùa Phù Châu 2010VideoMP3
Phần 2. Lợi Ích Phóng Sanh , Chùa Phù Châu 2010VideoMP3
Pháp Môn Tịnh Độ 2010, Phần 1VideoMP3
Pháp Môn Tịnh Độ 2010, Phần 2VideoMP3
Tịnh Độ Của Đức Phật A Di ĐàVideoMP3
Đại Lễ Phóng Sanh Chùa Phước Hội Và Chùa Hưng Thiền 23/07/2010 VCD1VideoMP3
Đại Lễ Phóng Sanh Chùa Phước Hội Và Chùa Hưng Thiền 23/07/2010 VCD2VideoMP3
Nhất Hướng Chuyên Niệm 2010, Phần 1VideoMP3
Nhất Hướng Chuyên Niệm 2010, Phần 2VideoMP3
Vu Lan Báo Hiếu VCD1 13/07/2010VideoMP3
Vu Lan Báo Hiếu VCD2 13/07/2010VideoMP3
Cộng Tu Một Ngày 27/05/2010VideoMP3
Nguyện thứ 1, 2, 3 Đại Nguyện Đức Phật A Di Đà, Phần 1VideoMP3
Nguyện thứ 1, 2, 3 Đại Nguyện Đức Phật A Di Đà, Phần 2VideoMP3
Tổ Chức Cộng Tu Một Đêm, Phần 2VideoMP3
Tổ Chức Cộng Tu Một Đêm, Phần 1VideoMP3
Cảm Ứng Nhiệm Màu, Nghệ Sĩ Bảo LoanVideoMP3
Đồng Tu Nam Phát Biểu Cảm Tưởng 3 Ngày Cộng Tu VCD1VideoMP3
Đồng Tu Nam Phát Biểu Cảm Tưởng 3 Ngày Cộng Tu VCD2VideoMP3
Siêu Độ Vong Linh Văng Sanh Cực Lạc, Hương Quang, 11/03/2010VideoMP3
Công Năng và Lợi Ích Lễ PhậtVideoMP3
Cộng Tu 3 Ngày Lần 6, VCD 1VideoMP3
Cộng Tu 3 Ngày Lần 6, VCD 2VideoMP3
Tứ Trọng Ân VCD1, Chùa Quang Minh, Bắc NinhVideoMP3
1 2 3
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn