PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleDownload Video Download
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017Video
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Video
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Video
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị KhánhVideo
ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Mái Chèo Lâm Chung 10/04/2016 DallasVideo
Sau Khi Phật Nhập Niết Bàn Chúng Sanh Lấy Ǵ Làm ThầyVideoMP3
Nhân Duyên Thỉnh Phật Và Thờ Phật, Niệm Phật Đường Liên Tŕ Đà Nẵng, 18/03/2015VideoMP3
Đức Phật A Di Đà Là Đại Y VươngVideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng Kết 15 Năm Qua Sự H́nh Thành Và Phát Triển Tịnh Thất Quan ÂmVideoMP3
Phóng Sanh, In Kinh, Hộ Niệm Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn, DVD1, Chùa Thập PhươngVideoMP3
Phóng Sanh . In Kinh . Hộ Niệm Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn DVD2, Giảng Tại Chùa Thập PhươngVideoMP3
Tịnh Nghiệp Tam Phước, giảng tại Tịnh Thất Quan Âm, 18/01/2015VideoMP3
Giảng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà, Nguyện Thứ Nhất, Đại Ṭng LâmVideoMP3
Chủ Nhật [23/11/2014] Cộng Tu Tại Chùa Đại Ṭng LâmVideoMP3
Cộng Tu Chủ Nhật [23/11/2014] Tại Chùa Đại Ṭng Lâm, Phần 2VideoMP3
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO_Phần 2VideoMP3
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Thất Quan Âm 26/10VideoMP3
TỊNH THẤT QUAN ÂM CỦA THẦY GIÁC NHÀN HIỆN GIỜ RA SAO ?_Phần 1VideoMP3
ĐĐ. Thích Giác Nhàn Cộng Tu Cùng Đại Chúng Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 21/10/2014VideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Đem Tâm Nguyện Truyền Bá Pháp Môn Tịnh Độ Qua Vệ TinhVideoMP3
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh Niệm Phật Văng SanhVideoMP3
Âm Siêu Dương Thới B́nh Dương 10/2012VideoMP3
Pháp Môn Niệm Phật Độ Sanh Và Độ TửVideoMP3
Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ TuệVideo
1
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn