PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê



(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleDownload Video Download
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Video
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Video
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Video
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Video
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Video
10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng, Tại Chùa Di Đà, NewYork, 28/09/2014VideoMP3
Tri Ơn Và Báo Ơn, Tại Chùa Di Đà, NewYork , Phần 1, 28/09/2014VideoMP3
Tri Ơn Và Báo Ơn, Tại Chùa Di Đà, NewYork , Phần 2, 28/09/2014VideoMP3
Phật tử Đức Quang _ Diệu Trang phát biểu Phật Pháp Nhiệm Màu tại chùa Chánh Giác _ Toronto_CanadaVideoMP3
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Chùa Chánh Giác, Toronto CanadaVideoMP3
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Toronto, Canada, DVD2VideoMP3
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Toronto, Canada, DVD1VideoMP3
Nguyện Thứ 18,19,20 Kinh Vô Lượng Thọ, Phần 3, Chùa Trừng Thủy, CanadaVideoMP3
10 Công Đức Lễ Phật, Chùa Địa Tạng, Montreal, CanadaVideoMP3
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD2, Chùa Trừng Thủy Montreal, CanadaVideoMP3
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD1, Chùa Trừng Thủy Montreal, CanadaVideoMP3
Nguyện Thứ 18,19,20 Kinh Vô Lượng Thọ, DVD 4, Chùa Trừng Thủy, CanadaVideoMP3
10 Công Đức Niệm Phật Phần 3, Calgary, CanadaVideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Kinh A Di Đà Phần 1/5, Calgary, CanadaVideoMP3
10 Công Đức Niệm Phật, Phần 4/5, Calgary, CanadaVideoMP3
Trợ Niệm Lúc Lâm Chung , Phần 5/5 , Calgary, CanadaVideoMP3
Thuyết Giảng Kinh A Di Đà, Calgary, Canada, Phần 2VideoMP3
Lâm Chung Tiếp Dẫn Phần 3/4, Vancouver, CanadaVideoMP3
PP Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Phần 4/4, Vancouver, CanadaVideoMP3
10 Công Đức Ấn Tống Kinh, Tượng Phật, Phần 2, Vancouver, CanadaVideoMP3
Lễ Khai Mạc Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Vancouver, Canada, Phần 1VideoMP3
Nguyện Thứ 17 Kinh Vô Lượng Thọ Tại Đạo Tràng Pháp Hoa,Vancouver,CanadaVideoMP3
Nguyện Thứ 17, Chư Phật Khen Ngợi, Vancouver, CaNaDaVideoMP3
Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc, Đĩa 2, CaliforniaVideoMP3
Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc, Đia 1, CaliforniaVideoMP3
1 2 3




Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn