PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleDownload Video Download
Thông Tin Tô Chức Pháp Hội Vô Lượng Thọ Và Lạy Ngũ Bách DanhVideo
Tín Tâm Dao Động Không Thể Văng SanhVideoMP3
Lễ Hội Vía Đức Phật A Di Đà, Tân MăoVideoMP3
Pháp Thoại Tại Cơm Chay Liên Thành 2, Thầy Thích Giác NhànVideoMP3
Yếu Chỉ Tịnh Độ, Đại Ṭng LâmVideoMP3
Phát Bồ Đề Tâm, Phật Pháp Nhiệm Mầu: Phóng Sanh HeoVideoMP3
Tri Ân & Báo Ân, Vu Lan 2011VideoMP3
Sám Hối Được Văng Sanh 26 06 2011VideoMP3
Siêu Độ Vong Linh 17/06/2011VideoMP3
Niệm Phật Chuyển Hoá Bênh Nan Y, 2011VideoMP3
Phần 2. Giảng Phẩm 22, 23 Kinh Vô Lượng Thọ 2011Video
Phần 1. Giảng Phẩm 22, 23 Kinh Vô Lượng Thọ 2011Video
Phẩm 45 Chỉ Lưu Lại Kinh Này 20/04/2011VideoMP3
Chánh Nhân Và Trợ Nhân Niệm PhậtVideoMP3
Đản Sanh Để Văng Sanh 2011/04VideoMP3
Nguyện thứ 19, Đại Nguyện Đức Phật A Di Đà, Chùa Nam Dư Thượng, Hà Nội 2011VideoMP3
Phóng Sanh Để Văng Sanh, Chùa Tiên Châu 2011VideoMP3
Đới Nghiệp Văng Sanh Chùa Phúc Khê, Hà Đông 29/01/2011 ĐĐ Thích Giác NhànVideoMP3
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lợi Ích Của Sự Phóng Sanh 23/01/2011VideoMP3
Lập Đàn Tụng Kinh VLT, Lập Pḥng Văng Sanh, Chùa Bửu Phước 2011VideoMP3
Hành Giả Niệm Phật Phải Sự Lư Viên DungVideoMP3
Công Đức Ấn Tống Và Đọc Tụng Kinh Vô Lượng ThọVideoMP3
10 Công Đức Phóng Sanh, Bến TreVideoMP3
Bổn Nguyện Niệm Phật (1_2), Thích Giác NhànVideoMP3
Bổn Nguyện Niệm Phật (2_2), Thích Giác NhànVideoMP3
Quy Y, Lập Đàn Phóng Sanh Siêu Độ Vong Linh, Phần 1VideoMP3
Quy Y, Lập Đàn Phóng Sanh Siêu Độ Vong Linh, Phần 2VideoMP3
Đại Lễ Phóng Sanh Từ Thiện 23/11/2010 ĐĐ Thích Giác Nhàn
VCD2
VideoMP3
Đại Lễ Phóng Sanh Từ Thiện 23/11/2010 ĐĐ Thích Giác Nhàn
VCD1
VideoMP3
Ư Nghĩa Niệm Phật 1 ngày 1 đêm, Vía Di Đà 2010, Phần 2VideoMP3
1 2 3
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn