PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoac MP3)
TitleDownload Video Download
Phóng Sanh Chùa Tiên Châu
Vĩnh Long
Video
Công Đức Phóng Sanh Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Tật , Chùa Linh PhướcVideoMP3
Ăn Chay Để Cứu Môi Trường, An Vị Phật Quán Cơm Chay Từ BiVideoMP3
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn DVD1VideoMP3
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn DVD2VideoMP3
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Linh Phước, Hậu GiangVideoMP3
Phóng Sanh Cúng Thí Thực Quy Y Hương Linh, Sông Bạch Đằng 08/2014VideoMP3
Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn,PL Cổ Tự, Cần ThơVideoMP3
Hiếu Thân Tôn Sư, Phóng Sanh Chùa Từ Ân, Tiền GiangVideoMP3
Lễ Phóng Sanh, Quy Y, Cúng Thí Thực Các Vị Hương Linh, Bạch Đăng, 07/2014VideoMP3
Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Pháp ThườngVideoMP3
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Hội An 5/2014VideoMP3
Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn,Chùa Bửu Nghiêm, Đồng ThápVideoMP3
Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa, Phan ThiếtVideoMP3
Niệm Phật Phóng Sanh Công Đức Vô Lượng, Chùa Liên Hoa
Bạc Liêu
VideoMP3
Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Bửu PhướcVideoMP3
H́nh Ảnh ĐĐ. Thích Giác Nhàn Khai thị tại Chùa Kiên Tân, Kiên Giang, 14/2/2014VideoMP3
Cúng Thí Thực, Phóng Sanh, Quy Y Cho Hương Linh Trên Sông Bạch Đằng 26/01/2014VideoMP3
H́nh Ảnh Phoáng Sanh, Chùa Hoằng Pháp, 01 / 2014VideoMP3
NIỆM PHẬT , PHÓNG SANH, Lập đàn phóng sanh chùa Từ Huệ, Bến Tre 2013VideoMP3
H́nh Ảnh PHÓNG SANH , HOẰNG PHÁP tại Vĩnh Long, Bến Tre, 11 / 2013VideoMP3
NIỆM PHẬT PHÓNG SANH CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
Lập đàn phóng sanh tại chùa Long An 11/2013
VideoMP3
NIỆM PHẬT, PHÓNG SANH VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC
Lễ Phóng Sanh Từ Đường Huỳnh Gia Trang, Bến Tre 11/2013
VideoMP3
Phần 2. ĂN CHAY , NIỆM PHẬT
Lễ Phóng Sanh Chùa Am Vàng, Gia Lâm, Hà Nội 2013
VideoMP3
Phần 1. ĂN CHAY , NIỆM PHẬT
Lễ Phóng Sanh Chùa Am Vàng, Gia Lâm, Hà Nội 2013
VideoMP3
Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
Phóng Sanh chùa Từ Ân 2013
VideoMP3
1
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn